Masterplan+Zoetwater+voor+Zeeland
Nieuws
© Peter Urbanus

Masterplan Zoetwater voor Zeeland

ZLTO maakte woensdag een start met het opstellen van het 'Masterplan Zoetwater Zeeland'. Hierin komen de opgaven, oplossingsrichtingen en het uitvoeringsprogramma op het gebied van de zoetwaterbeschikbaarheid voor de Zeeuwse land- en tuinbouw te staan.

Het masterplan zal tot stand komen in samenspraak met de agribusinessketen in Zeeland. Op dit moment hebben Van Iperen, Rabobank en CZAV zich al aangesloten.

Het masterplan wordt een verdieping van de Zoetwaterstrategie van ZLTO die vorig jaar is aangeboden aan het nieuwe college van Gedeputeerde Staten en aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap. 'Dat document heeft ertoe bijgedragen dat provincie en waterschap het thema zoetwater prominent op de agenda hebben gezet en dat de provincie toewerkt naar een Zeeuws Deltaplan Zoetwater', zegt bestuurder Hendrik-Jan ten Cate. 'Daar zijn we vanzelfsprekend blij mee.'


Draagvlak zeker

Volgens de bestuurder zal het masterplan van ZLTO en de agribusinessketen een regionale uitwerking bevatten van oplossingen en maatregelen die kunnen rekenen op draagvlak. 'Met dit masterplan in handen willen ZLTO en haar partners naar buiten treden met concrete, op uitvoering gerichte initiatieven en projecten, om zo een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat over de landbouw en de zoetwaterbeschikbaarheid in Zeeland.' Dit debat moet plaatsvinden aan verschillende tafels.

Gedurende het uitwerken en opstellen van het Masterplan Zoetwater Zeeland wil ZLTO actief afstemmen en verbinding zoeken met belangrijke lopende initiatieven in Zeeland, zoals het Deltaplan Agrarische Waterbeheer, het Deltaplan Zoetwater voor Zeeland van provincie Zeeland en de ontwikkelingen rond de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050.

Voor het werken aan de verbetering van de zoetwaterbeschikbaarheid in Zeeland is het volgens de bestuurder belangrijk dat ze het masterplan uitvoeren in goed overleg met alle betrokken overheden. 'Door deze samenwerking willen we goede oplossingen versneld invoeren en projecten succesvol maken.'


Kwartiermaker Steven Visser

Om van het Masterplan een succes te maken, zet ZLTO een externe 'kwartiermaker' in die het proces gaat trekken. Daarvoor is Steven Visser van Visser Waterbeheer aangetrokken. Visser heeft een uitgebreid netwerk in de landelijke waterwereld en was tot voor enkele jaren geleden zeer actief betrokken bij gebiedsprocessen in de Zuidwestelijke Delta.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  18° / 13°
  60 %
 • Woensdag
  19° / 15°
  60 %
 • Donderdag
  13° / 10°
  50 %
Meer weer