Brabant+onderzoekt+nieuwe+voedergewassen
Nieuws
© GER LOEFFEN

Brabant onderzoekt nieuwe voedergewassen

Provincie Brabant gaat samen met partners en kennisinstellingen onderzoek verrichten naar nieuwe voedergewassen. Dat gebeurt in het kader van Uitvoeringsprogramma Plantaardig dat Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld.

Maar weinig mensen zullen zich realiseren dat de maisvelden in Noord-Brabant 60.000 hectare beslaan, ongeveer 120.000 voetbalvelden. Het grootschalig gebruik van snijmais voor veevoer heeft voor- en nadelen, geeft de provincie aan.

'Als we op lange termijn kijken naar gezonde voeding, klimaatverandering en een gezonde leefomgeving, kan ik me voorstellen dat we tot heel andere keuzes komen dan nu,' stelt Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Agrarische ontwikkeling.

Overbemesting

Hierover wil de gedeputeerde met partners en kennisinsytellingen in gesprek gaan. 'Mais een goede aanvulling op gras als voer voor melkvee, maar het brengt ook risico's met zich mee van bijvoorbeeld bodemverdichting, overbemesting en daardoor uitspoeling van nutriënten naar grond- en oppervlaktewater.'

De provincie geeft naar eigen zeggen al langere tijd ondersteuning aan de teelt van Nedersoja, de introductie van agroforestry en onderzoek naar nieuwe gewassen. Met het uitvoeringsprogramma plantaardig bouwt de provincie hierop voort. Naast een onderzoek naar gewassen in 2030, zet dit programma onder meer in op het ondersteunen van toepassingen van bewerkte dierlijke mest in plaats van kunstmest.

Kunstmest

Spierings: 'De mestdialogen constateerden dat bewerking van mest de mogelijkheid biedt om de samenstelling van mest aan te passen aan de behoeften van verschillende gewassen. Zo zouden we toe kunnen met minder kunstmest. En daarmee besparen we heel veel aardgas.'

Noord-Brabant heeft een sterke reputatie in plantaardige teelten. De boomteelt in Zundert en tussen Tilburg en Den Bosch zijn nationaal toonaangevend, 80 procent van de Nederlandse aardbeienteelt komt uit Noord-Brabant en na Limburg is het de belangrijkste aspergeprovincie. 'In het nadenken over de toekomst van plantaardige teelt in Brabant streven we naar marktleiderschap in kwaliteit en innovatie,' aldus Spierings.

Weer

 • Zaterdag
  18° / 8°
  20 %
 • Zondag
  19° / 10°
  40 %
 • Maandag
  16° / 12°
  70 %
Meer weer