Provincie en gemeenten werken samen aan huisvesting arbeidsmigrant

Provincie Noord-Holland en de gemeenten in de Kop van Noord-Holland gaan nauwer samenwerken om ervoor te zorgen dat meer locaties beschikbaar komen voor de huisvesting van buitenlandse tijdelijke werknemers. Zo hopen ze procedures te versneller en eerder woonruimte te kunnen aanbieden.

Provincie+en+gemeenten+werken+samen+aan+huisvesting+arbeidsmigrant
© Laurens Eggen

Met een locatieonderzoek richten provincie en gemeenten zich op de plekken in de nabijheid van dorpen en steden in de Kop van Noord-Holland, zo is het voornemen van het provinciebestuur. Op 19 oktober 2020 spreken Provinciale Staten zich hier verder over uit.

Als zij akkoord zijn, gaat het locatieonderzoek van start en kan naar verwachting in maart 2021 worden afgerond. Inwoners, omwonenden en andere belanghebbenden worden door provincie en gemeenten vanaf dag één betrokken bij het locatieonderzoek en verdere planvorming.


Groot tekort

Onderzoek wijst uit dat er een groot tekort is aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten in De Kop. Het merendeel van hen werkt in de land- en tuinbouw, terwijl de verwachting is dat in de nabije toekomst ook de zorg meer buitenlandse werknemers nodig heeft.

Het is niet meer dan fatsoenlijk om voor goede opvang te zorgen voor mensen die hier het zware werk komen doen

Jelle Beemsterboer, wethouder ruimte & economie in Schagen

Daarom is er in de nabije toekomst voor minimaal drieduizend arbeidsmigranten extra huisvesting nodig. Inmiddels is duidelijk dat gemeenten de nodige inspanningen leveren, maar dat dit niet overal tot het gewenste resultaat leidt, merkt de provincie op.


Bezwaar

Inwoners en omwonenden maken vaak bezwaar als er een nieuwe huisvestingslocatie in de buurt komt. Het gevolg hiervan is dat buitenlandse medewerkers illegaal worden gehuisvest. Dat is een onwenselijke situatie, stelt het provinciebestuur.

Zowel de provincie als de drie betrokken gemeenten willen dat buitenlandse werknemers netjes worden gehuisvest. Ook om een concurrerende positie te behouden ten opzichte van andere regio's, stelt verantwoordelijk wethouder ruimte & economie Jelle Beemsterboer in gemeente Schagen.


Fatsoenlijk

'Het is trouwens niet meer dan fatsoenlijk om voor goede opvang te zorgen voor mensen die hier het zware werk komen doen', stelt Beemsterboer. 'Tot nu toe bleven vooral de broodnodige grootschalige initiatieven steken in de procedures.'

Met name de voorwaarde om binnen de bebouwde kom te zoeken, zorgde voor grote struikelblokken, blikt hij terug. 'Het is goed om in nauw overleg met de provincie nieuwe stappen te zetten, ook met het oog op de economische belangen voor de regio.'


Toezicht

Lokaal landbouwvoorman Martijn van den Berg van LTO Noord is blij met een betere afstemming. 'Overigens zorgen grootschalige voorzieningen op afstand voor de grootste bezwaren. Dit ook vanwege de extra verkeersoverlast en het ontbreken van voldoende toezicht.'

Van den Berg hoopt dan ook op soepelere procedures om bij de agrarische bedrijven zelf te huisvesten. 'Dan is er minder overlast door alle extra verkeersbewegingen, is er een duidelijk aanspreekpunt, namelijk de ondernemer op locatie die zorgt dat alles goed voor elkaar, ook in verband met de contacten met de buurt. De praktijk leert dat een investeerder van buiten af die binding minder heeft.'


Handhaving

Om illegale huisvesting aan te pakken, gaan de gemeenten in regionaal verband de handhaving oppakken. Daarnaast moeten arbeidsmigranten, net als iedere inwoner van Nederland, worden opgenomen in het basisregister personen van de gemeente.

Voor kort verblijvende buitenlandse werknemers geldt dat zij in het verplichte nachtregister van het logiesverblijf worden opgenomen. Door handhaving en registratie komen alle buitenlandse werknemers in beeld en is duidelijk of er genoeg huisvesting is.


Kwaad daglicht

Van den Berg merkt op grote moeite te hebben met de veelgebruikte term illegaal. 'Ik ontken niet dat er ongeoorloofde praktijken voorkomen, maar veel van de werknemers worden op recreatieparken gehuisvest. Om dat bijna te typeren als criminele activiteiten, zet onze sector te veel in een kwaad daglicht.'

Een goede registratie is cruciaal voor een veilige werkomgeving, daarvan is Van den Berg ook overtuigd. 'Met een praktische aanpak van het huisvestingstekort kunnen daar sneller stappen in worden gezet.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

Meer weer