De+positieve+bijdrage+van+landbouw
Ingezonden
© William Hoogteyling

De positieve bijdrage van landbouw

De positieve bijdrage van de land- en tuinbouw aan het milieu moet ook in ogenschouw worden genomen in de discussie over duurzaamheid, vindt Tette Hofstra.

Duurzaamheid is een toverwoord geworden dat overal op wordt geplakt. In veel gevallen is dat niet terecht. Ieder mens en bedrijf is belastend voor het milieu. Door verplichte milieurendementsanalyses zouden we die belasting en de eventuele positieve bijdrage voor het milieu kunnen berekenen.

Nederland heeft 1,5 miljoen hectare landbouwgrond. De hectares groene gewassen, inclusief het gras, groeien door de gratis elementen zonlicht, zuurstof en water, maar produceren ook zuurstof en leggen CO2 vast. Er wordt organische mest gebruikt die dichtbij wordt geproduceerd en vanuit Brussel tot op bijna 1 liter is gereguleerd. Het gebruik van kunstmest is in twintig jaar met 42 procent afgenomen.


Rest- en bijproducten

Van al het geproduceerde veevoer in Nederland bestaat 85 procent uit rest- en bijproducten van bijvoorbeeld suiker, bier, frisdrank en producten van aardappelzetmeel. Het gaat om 11 miljoen ton op jaarbasis. Bepaalde grondstoffen die zijn afgekeurd voor menselijke consumptie, worden aan dieren gevoerd. Van restproducten wordt weer hoogwaardig voedsel geproduceerd zoals melk, vlees en eieren.

Duurzaamheid is een toverwoord geworden dat overal op wordt geplakt

Tette Hofstra, veehouder in Akkrum

De agrarische sector exporteert 70 procent van zijn producten. Daarvan blijft 85 procent binnen een straal van 800 kilometer. Dit levert de staatskas 8,7 miljard euro netto per jaar op en zorgt direct en indirect voor 400.000 banen.


Voedsel produceren

Dit alles betreft het produceren van voedsel; naast zuurstof en water de belangrijkste elementen in het menselijk bestaan. Een immense prestatie van de nog maar 41.000 boeren in Nederland, die de meest efficiënte ter wereld zijn met de laagste milieu-input, blijkt uit onderzoek van ABN Amro.

Onze agrarische grond vangt veel regenwater op, in tegenstelling tot asfalt, tegels en beton. De meeste windmolens, zonnepanelen en biovergisters staan op agrarische grond en van de bij destructie aangeboden dode dieren wordt alles hergebruikt. Hier worden bijvoorbeeld lijm, grondstoffen voor medicijnen en snoep, maar ook voer voor huisdieren van gemaakt.


Gewasbeschermingsmiddelen

En dan gewasbeschermingsmiddelen. Zonder deze producten hadden we wereldwijd een megavoedselprobleem. Wel moeten ze uiterst zorgvuldig worden toegepast. Het gebruik hiervan is in Nederland in de laatste twintig jaar met 29 procent afgenomen. Deze middelen worden trouwens ook door de samenleving en de overheid gebruikt.

Het medicijngebruik in de Nederlandse dierhouderij is in de laatste twintig jaar met 70 procent afgenomen.


Groene longen

De 1,5 miljoen hectare agrarische grond – 66 procent van de Nederlandse oppervlakte – wordt al decennialang gratis onderhouden door de boeren, wat resulteert in een schitterend open en gevarieerd landschap: de groene longen van Nederland. Het klopt dat de agrarische sector het milieu belast, dus waar het beter kan, moeten we dat doen, maar niet op basis van oneigenlijke argumenten.

Met milieurendementsanalyses vrees ik dat de samenleving en industrie ook niet bepaald duurzaam zijn, want de meeste mensen willen alleen maar meer. De lockdown heeft ons wat dat betreft met de neus op de feiten gedrukt. Overal was het vredig en stil, met schone blauwe luchten en de vogels zongen het hoogste lied, terwijl er nog evenveel koeien, kippen en varkens waren. Bijzonder.


Tette Hofstra
veehouder in Akkrum

Bekijk meer over: