Verboden+middel+in+oppervlaktewater+Westland
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Verboden middel in oppervlaktewater Westland

Hoogheemraadschap van Delfland heeft bij waterkwaliteitsmetingen gewasbeschermingsmiddel imidacloprid aangetroffen in Westlands glastuinbouwgebied. Dat staat in de waterkwaliteitsrapportage 2019 van het schap.

Imidacloprid mag niet worden geloosd op oppervlaktewater. Verschillende oorzaken voor het voorkomen van de middelen in het water zijn mogelijk. Het hoogheemraadschap wijst verschillende oorzaken voor het voorkomen van de middelen in het water.

Bij substraatteelt kan een onontdekt lek in het drainagesysteem, een vloer of een kasvoet ervoor zorgen dat het spul toch in het oppervlaktewater terecht komt. Ook bij volle grondteelt kan bodemlekkage ontstaan. Rioolstoringen of onvoldoende buffercapaciteit in het riool kunnen eveneens debet zijn aan het aantreffen van imidacloprid in het oppervlaktewater.


Via regen in het water

Volgens Glastuinbouw Nederland is moeilijk na te gaan wanneer en waar de lozingen zijn gedaan. Het middel kan 160 dagen in het water en 1250 dagen in de bodem blijven. De stof kan dus ook via regen in het water komen.

Als een kas wordt afgebroken en de bodem met onbekende stoffen vrij ligt, kan regen de middelen naar de sloot spoelen, legt Guus Meis, beleidsspecialist Water van Glastuinbouw Nederland uit.

Kans krijgen te ontwikkelen

Maar het hoogheemraadschap wil de stoffen niet aantreffen in het water. De bedoeling is dat de ecologie – waterplanten, vissen, insecten – in het gebied volop de kans krijgt zich te ontwikkelen.

Volgens Europese richtlijnen moeten deze ecologische zones in 2027 zijn gerealiseerd. Daarom heeft het hoogheemraadschap natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen en -migratiestromen aangelegd. En heeft het waterschap indicatoren voor tuinders opgesteld.


Pieken en dalen

De concentratie en het aantal keren dat het waterschap de stof heeft aangetroffen, loopt in het algemeen terug. Toch worden er pieken en dalen geconstateerd. Daarom lijkt het erop dat het niet alleen om resten van voorgaande jaren gaat, stelt een woordvoerder van Delfland.

Glastuinbouw Nederland overlegt drie keer per jaar met het hoogheemraadschap van Delfland. Daarnaast bestaat sinds 2014 de gebiedsgerichte aanpak: elke polder wordt een bepaalde periode 24 uur per dag onder de loep genomen.


Actie ondernomen

Glastuinbouw Nederland spreekt tuinders aan bij wie pieken van bestrijdingsmiddelen in het water worden aangetroffen. 'We hebben vorig jaar twee keer actie ondernomen',' zegt Meis. 'Het ging om andere bestrijdingsmiddelen. Maar pieken zijn te voorkomen. Tenzij er een calamiteit is', aldus beleidsspecialist Meis.

Weer

 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 8°
  20 %
Meer weer