Geitensector gaat op duurzame tour

Forse stappen worden de komende jaren gezet om de melkgeitensector te verduurzamen. Via de verduurzamingsagenda wordt een plan gemaakt om sectorbreed verbeteringen door te voeren.

Dat kwam vrijdag naar voren tijdens het webinar 'Verduurzamingsagenda Platform Melkgeitenhouderij', die nog is terug te kijken. 'We hebben al avonden gehad om de meningen vanuit de sector over deze agenda te peilen. Daarop is het plan concreet gemaakt. Bij voldoende draagvlak onder de leden wordt dit plan definitief', zegt voorzitter Jos Tolboom van LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij.


Achterban informeren

'Met dit webinar willen we de achterban informeren over het plan. Dit najaar houden we bijeenkomsten om te checken of we de reacties die we destijds hebben meegekregen, goed hebben verwerkt.'

Tolboom is enthousiast dat het ministerie van LNV financieel wil bijdragen aan de agenda. 'Ik denk dat landbouwminister Carola Schouten ook ziet dat we als sector stappen richting verduurzaming willen zetten, maar dat we qua aantal ondernemers te klein zijn om dit financieel te dragen.'


Integraal duurzaam huisvestingssysteem

De vakgroepvoorzitter denkt dat het kijken naar een integraal duurzaam huisvestingssysteem spannend kan zijn. 'Er wordt kennis ontwikkeld, waaruit mogelijk blijkt dat de potstal in de toekomst niet de ideale huisvesting is voor geiten. Zo zou fermenterende mest een belasting kunnen zijn voor de omgeving. Ook is de warmte uit de pot op warme dagen ongunstig voor de geit.'

Mogelijk wordt in de toekomst anders naar huisvesting gekeken dan nu, stelt Tolboom. 'De potstal is nu de norm. Deze is positief voor het imago van de sector, draagt bij aan de aaibaarheid en het knuffelgehalte van de geit. Er is nog veel onduidelijk over het meest ideale stalsysteem. Al helemaal niet bekend is of, en zo ja hoe snel, dit nieuwe systeem moet worden geïmplementeerd.'


Lammerenopfok

Ook de lammerenopfok kwam tijdens het webinar aan bod. 'We willen naar meer indicatoren rond het welzijn van lammeren. Op dit moment wordt vooral gekeken naar lammerensterfte. We willen ook kijken naar het monitoren van het antibioticagebruik. Er kan een link zijn tussen antibioticagebruik en dit sterftecijfer. Door naar meerdere factoren te kijken, willen we een beter beeld krijgen van de diergezondheid, ook bij volwassen geiten.'

Verder wordt extra werk gemaakt van het ondersteunen van geitenhouders rond de lammerenopfok. Tolboom: 'Je ziet dat een aantal geitenhouders nog zoekende is. Hier ligt nog winst voor de ondernemer en de sector.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  11° / 0°
  10 %
 • Zaterdag
  13° / 0°
  10 %
 • Zondag
  13° / 3°
  20 %
Meer weer