Schouten+legt+drijfmestonderzoek+naast+zich+neer
Nieuws
© René Eijsink

Schouten legt drijfmestonderzoek naast zich neer

Landbouwminister Carola Schouten legt het drijfmestonderzoek van Peter Vanhoof en Anton Nigten naast zich neer. Het rapport is in haar ogen onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd. Ze had liever gezien dat het in een wetenschappelijk tijdschrift was gepubliceerd, zodat ook andere wetenschappers hierop konden reageren.

Dat schrijft Schouten in antwoord op vragen van SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop. Zij stelt dat de onderzoeksresultaten wetenschappelijk gereviewd moeten worden, zoals gebruikelijk is bij de publicatie van wetenschappelijke artikelen. 'Mochten de resultaten na een wetenschappelijke review en publicatie er aanleiding toe geven, dan kan vervolgonderzoek op zijn plaats zijn', stelt de minister in de brief.


Wel waardeert Schouten het dat de groep boeren die aan het onderzoek heeft meegedaan, zich inzet om de kringloop op hun bedrijf te sluiten en gegevens willen verzamelen om onderzoek naar hun aanpak mogelijk te maken.


Homogeen verdelen

Uit dit onderzoek bij 135 veebedrijven in opdracht van de Vereniging tot Behoud van Boer & Milieu (VBBM) blijkt dat drijfmest het best wordt benut wanneer goede kringlooplandbouwpraktijken worden gecombineerd. Het gaat onder meer om te zorgen voor een bepaalde mestsamenstelling, geen kunstmest en het zo homogeen mogelijk over het land verdelen van mest.

Daarmee is volgens Vanhoof en Nigten een gemiddelde stikstofbenutting van 122 procent haalbaar. Zij stellen dat bij het op de normale manier mest uitrijden in combinatie met kunstmest de gemiddelde stikstofbenutting niet hoger uitkomt dan 68 procent.


Symbiose

Volgens de onderzoekers komt dit doordat bij deze bemestingsmethode de symbiose tussen plant, bodem en bodemleven geen kans maakt. Die symbiose zorgt ervoor dat stikstof en andere nutriënten uit het bodemleven worden vrijgemaakt voor het gras.

Vanhoof en Nigten stellen in het onderzoek dat met zware machines mest op een smalle strook te injecteren in de bodem niet in een goede landbouwpraktijk past. Door de plaatselijke zware overdosering is het klei-humuscomplex van de bodem nooit in staat om de bemeste zouten vast te houden.


Nutriëntenuitspoeling

Vooral op humusarme zandbodems spoelen nutriënten makkelijk uit naar het grondwater. Bij bovengronds bemesten wordt mest beter verdeeld, waardoor deze beter wordt vastgehouden, ook omdat de gift met 10 kuub per hectare lager is.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  16° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  17° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 9°
  10 %
Meer weer