Niet+alles+mag+en+moet+%27van+Brussel%27
Column
© Europees Parlement

Niet alles mag en moet 'van Brussel'

De Biltse Rading bij Bilthoven stond woensdag 22 juli vol. Melkveehouders en nationale land- en tuinbouwsectoren uit het hele land demonstreerden om publieke gerechtigheid te eisen voor hun sector en dieren. In de EU-onderhandelingen over de dierhouderij, het nieuwe GLB en de Green Deal strijd ik hiervoor. Voor onze voedselmakers.

De absurde veevoermaatregel, die volgens dierenartsen schadelijk is voor de gezondheid van koe en kalf, moet van tafel. Dit is de terechte eis. Zo'n ontransparante ministeriële maatregel die de diergezondheid aantoonbaar schaadt, is in flagrante strijd met EU-wetgeving. Ik heb opheldering geëist in Brussel, uiterlijk in de week voor 1 september.

De hele Nederlandse Natura 2000-situatie is trouwens absurd. Het gaat om publieke gerechtigheid. Voor slachtoffers van etnisch profilerende bureaucratie (Belastingdienst). En voor slachtoffers van groene bureaucratie met absurde schadelijke maatregelen voor – ook in 2026/2030 – aantoonbaar onhaalbare kritische depositiewaarden en 'Naturadoelen'.

De stikstofuitstoot van het wegverkeer wordt door een keuze van de minister van Infrastructuur en Waterstaat slechts deels meeberekend, meldde EenVandaag. De commissie-Hordijk waarschuwde voor tekortkomingen van het rekenmodel Aerius.

Speel woningbouw en landbouw niet tegen elkaar uit

Annie Schreijer-Pierik, EU-parlementariër voor het CDA

Enorme onzekerheid

Wetenschappers van het PBL en de RIVM gaven altijd al toe dat enorme onzekerheid heerst over stikstofneerslag, in bepaalde gebieden tot maar liefst 70 procent. En dus ook over de uitwerking van opgelegde reductiemaatregelen.

Het kabinet weigert sinds oktober gehoor te geven aan moties voor een onderbouwde drempelwaarde en grensoverschrijdende EU-afstemming over hoeveel uitstoot echt een 'wezenlijk negatief' stikstofeffect heeft op Natura 2000-gebieden. Het zijn politieke bestuurders die keuzes maken, niet wetenschappelijke adviseurs! Remkes' adviescollege van groene bestuurders stelt dat 'niet alles kan' en eist zomaar 'de helft minder'.


Nationale stikstofwisseltruc

Specialisten als Nico Gerrits van iQuatro, instituut voor Europese natuur- en milieuwetgeving, tonen echter aan: 'Niet alles moet overal van Brussel', niet in elk Natura 2000-gebied.' In het rapport 'Land in de knel' uit 2015 waarschuwde ik al: de stikstofimpasse komt door eigen Nederlandse beleidskeuzes en verwordt tot nationale stikstofwisseltruc. Speel woningbouw en landbouw niet tegen elkaar uit.

Het is tijd dat premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten naar de Europese Commissie gaan voor échte herijking, correctie, van de vele zelf opgelegde, wetenschappelijk onhaalbare, dus foutief toegevoegde gebiedsdoelstellingen. Kabinet, Eerste- en Tweede Kamer en provincies zijn aan zet.

Weer

 • Donderdag
  16° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
Meer weer