Nu+bemesten+voor+meer+eiwit+in+gras
Nieuws
© Twan Wiermans

Nu bemesten voor meer eiwit in gras

Melkveehouders die de komende grassneden meer eiwit willen oogsten, doen er goed aan om in deze periode voldoende te bemesten. Wie nu 10 kilo meer stikstof per hectare toedient, kan het eiwitgehalte bij een maaisnede met 5 tot 6 gram ruw eiwit per kilo droge stof verhogen.

De droogte van 2018, 2019 en dit voorjaar heeft de grasgroei in veel regio's in Nederland gedrukt. De voorjaarskuilen bevallen een mooi ruweiwitgehalte van gemiddeld 170 gram ruw eiwit per kilo droge stof, al zijn de verschillen in tussen regio's groot.

Volgens Wim Bussink van het Nutriënten Management Instituut (NMI) doen melkveehouders er goed aan om nu een bewuste planning te maken voor de resterende sneden en de bemesting van dit najaar. 'Heb je voldoende eiwit voor je winterrantsoen? Wees dan terughoudend met bemesting. Wil je juist meer eiwit oogsten, bemest dan zeker voldoende.'


Vuistregels

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) heeft een aantal vuistregels opgesteld om het eiwitgehalte via bemesting en management te beïnvloeden.

Per 10 kilo meer of minder stikstof per hectare verandert het eiwitgehalte. Van weidegras 6 tot 7 gram ruw eiwit per kilo droge stof en van een maaisnede 5 tot 6 gram ruw eiwit per kilo droge stof.

Verder daalt het eiwitgehalte met 3,5 tot 4,5 gram ruw eiwit per kilo droge stof voor iedere dag later weiden of maaien. Bussink: 'Hiermee kun je ook in latere sneden bewuster sturen op ruw eiwit voor zowel weide- als maaisneden.'


Gebruik dierlijke mest

Optimaal bemesten begint met een goede inzet van de eigen mest. 'Probeer zoveel mogelijk in juli je mestvoorraad toe te dienen nu de bovengrond nog goed vochtig is. Dat geeft een goed werkresultaat en een hogere stikstofwerking', aldus Bussink.

Volgens hem dienen boeren te voorkomen dat ze in augustus nog veel mest moet aanwenden met het risico op grote hoeveelheden herfstgras als gevolg. Beperk de gift tot maximaal 20 kuub per hectare. Per 10 kuub mest geeft de veehouder daarmee 10 tot 15 kilo werkzame stikstof. Verdun de mest met minimaal een derde deel water voor een betere benutting en snellere opname.


Droogte

Als de veehouder een droge periode verwacht waardoor de grasgroei tegen kan vallen, dan is het goed om de stikstofgift voor de eerstvolgende snede met 25 procent te korten. 'Houd daarbij rekening met de nawerking uit eerder gegeven mest. 6 tot 12 kilo stikstof per hectare afhankelijk van gift en samenstelling. Houd ook rekening met het stikstofleverend vermogen van de percelen. Vooral op humeuze gronden kan veel stikstof beschikbaar komen in de nazomer', zegt Bussink.

Bij voldoende neerslag kan een zeer groeizame augustus volgen. Dat betekent mogelijk een extra snede. Van belang is dat elke snede tot half september wordt bemest. Dat houdt de groei erin en houdt het gras smakelijk.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  9° / 2°
  0 %
 • Dinsdag
  12° / -1°
  0 %
 • Woensdag
  14° / 1°
  5 %
Meer weer