Kunstmestvrij+aardappelen+telen+in+Noord%2DBrabant
Nieuws
© John Claessens

Kunstmestvrij aardappelen telen in Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant ondersteunt met het programma 'Brabant Bemest Beter' een onderzoek naar het kunstmestvrij telen van aardappelen. Een consortium van onderzoeksinstellingen en twee Brabantse aardappeltelers gaan een vijfjarig onderzoek uitvoeren.

Het onderzoek kijkt naar de milieueffecten op de bodem en het grondwater, de teeltresultaten en de economische haalbaarheid van het omschakelen voor telers. Dit project is onderdeel van het onlangs opgestarte programma 'Brabant Bemest Beter' dat een samenwerking betreft tussen provincie Noord-Brabant, ZLTO, stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) en HAS Hogeschool.


Het onderzoek met twee Brabantse telers is onlangs gestart. Jacob van de Borne teelt aardappelen direct voor de consumptiemarkt op de zandgronden in Reusel. Collega-teler Anton Bartelen teelt pootaardappelen op de kleigronden van Oud Gastel. In het onderzoek werken de telers nauw samen met de HAS Hogeschool, het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw, adviesbureau Plant Health Cure, het Louis Bolk Instituut en de waterschappen De Dommel en Brabantse Delta.


Vier stroken

Op beide bedrijven testen de boeren met vier verschillende stroken. Eén strook voor een snelle afbouw van de kunstmest, één strook voor een langzame afbouw en één strook als controlestrook waarbij ze de kunstmest blijven gebruiken. Daarnaast gebruiken ze één strook voor vrije proeven. Voorafgaand en tijdens het onderzoek voeren de onderzoekers metingen uit naar onder andere de groei van de gewassen, de vitaliteit van de bodem en uitspoeling van nitraat naar het grondwater.

De onderzoekskosten bedragen 525.000 euro, waarvan de provincie 345.000 euro bijdraagt. De overige kosten worden door de partijen zelf bijgedragen. De resultaten van het onderzoek zijn openbaar en worden gedeeld met andere telers en geïnteresseerden door middel van demodagen, winterbijeenkomsten en een doe-het-zelfpakket voor telers aangesloten bij het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw.


Meer weerbaar

'Met minder gebruik van kunstmest willen we drie dingen bereiken', zegt landbouwgedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66). 'We sluiten de kringlopen in de landbouw beter: we benutten dierlijke mest beter en hoeven minder voedingsstoffen van buiten de landbouw toe te voegen. Een vitalere bodem en een rijker bodemleven zorgen voor een betere waterkwaliteit, een rijkere biodiversiteit en een robuuster productiesysteem. Dat maakt telers meer weerbaar bij extremere weersomstandigheden en levert dus een stabieler verdienmodel op.'

Doel van het programma 'Brabant Bemest Beter' is door de toepassing van de juiste samenstelling van dierlijke mest of producten uit mestverwerking op het juiste moment te streven naar een economisch gezonde en meer klimaat-neutrale en circulaire akkerbouw, tuinbouw en veehouderij in Noord-Brabant.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  5° / 3°
  60 %
 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 2°
  20 %
Meer weer