Fedecom+verwacht+sterke+omzetdaling+door+corona
Nieuws
© Nieuwe oogst

Fedecom verwacht sterke omzetdaling door corona

Fedecom verwacht door de coronacrisis na de zomer een sterke omzetdaling in de branche. De grootste zorg van de branchevereniging voor mechanisatietechniek in Nederland is dat de orderpositie gaat opdrogen.

Hoewel de traditionele piek van werkzaamheden in het voorjaar de gevolgen van corona in de branche op dit moment nog verzachten, wordt een flinke aderlating verderop in het jaar verwacht. Dat blijkt uit de recente ledenenquête van Fedecom onder ondernemers in de branche voor landbouwtechniek, groenbeheer en industrie.

Om de eigen branche, de politiek en andere bij de mechanisatie en techniek betrokken partijen inzicht te geven in de economische gevolgen van het coronavirus, is een korte vragenlijst aan de Fedecom-leden voorgelegd. Bijna 40 procent van de aangesloten leden heeft gereageerd.

Veel problemen

Ruim 75 procent van de bedrijven zegt tot nog toe beperkte effecten te ondervinden van de coronacrisis. Daarentegen geeft bijna een kwart van de deelnemers aan dat zij nu al veel tot heel veel gevolgen ondervinden.

De helft van de deelnemende bedrijven verwacht (heel) veel problemen voor de komende maanden. Voor 62 procent van de respondenten is de omzetontwikkeling en orderpositie tot op dit moment nog niet sterk beïnvloed. Daar staat tegenover dat 38 procent van de bedrijven nu al wel een omzetdaling van meer dan 10 procent ondervindt.

Afname van orderportefeuille

Voor de komende weken en maanden verwacht meer dan driekwart van de bedrijven een verdere afname van de orderportefeuille met meer dan 20 procent. Met name fabrikanten en importeurs in de branche worden nu al hard geraakt in de omzet. Van hen geven respectievelijk 45 procent en 50 procent aan meer dan 10 procent van de omzet te zijn kwijtgeraakt in de afgelopen weken.

Meerdere ondernemers verwachten de grootste problemen in en na de zomer. Dan is de traditionele piek vanwege de voorjaarswerkzaamheden afgerond en dreigt de orderportefeuille op te drogen.

De afnemende orderportefeuille is de grootste zorg van de deelnemende bedrijven: 78 procent van de bedrijven verwacht dat de orders gaan afnemen met meer dan 10 procent. Daarbij verwacht 46 procent een orderafname van meer dan 20 procent. Ook voor de komende periode verwachten importeurs en fabrikanten een grotere orderafname dan de dealers.

Stapeling onzekerheid

De uitblijvende bereidheid van de klant om zaken te doen wordt door 41 procent van de ondernemers als tweede grote zorg gezien. Dit komt volgens Fedecom waarschijnlijk mede door een stapeling van onzekerheid in het overheidsbeleid rondom stikstof, PFAS en klimaatregels.

• Lees wat er nog meer over het coronavirus is geschreven


Op de derde plaats wordt de beschikbaarheid van onderdelen, componenten en machines genoemd. Het aandeel ondernemers dat dit als grootste zorg ziet, is 40 procent. Een ander belangrijk probleem is de ziekte onder het personeel.

Zo'n 20 procent van de ondervraagden geeft aan geen problemen te verwachten.

Maatregelen tegen verspreiding coronavirus

De bedrijven in de Fedecom-branche zitten niet stil en hebben de afgelopen weken maatregelen genomen om de effecten in te perken. De belangrijkste zijn het laten thuiswerken van kantoorpersoneel en vertegenwoordigers (36 procent) en de afbouw van de flexibele schil (18 procent). Werktijdverkorting en meer ploegendiensten zijn door 16 procent ingevoerd.

Voor de komende maanden willen de bedrijven verdere werktijdverkorting (31 procent) en (tijdelijke) afbouw van de productie (18 procent) als aanvullende maatregelen nemen. Een (tijdelijke) bedrijfssluiting wordt overwegend niet als realistische optie gezien.

Steunmaatregelen

De regeling compensatie vanwege omzetverlies (NOW), bankkrediet tegen acceptabele voorwaarden en uitstel van belastingbetaling worden gezien als steunmaatregelen waar de bedrijven denken gebruik van te moeten maken.

45 procent denkt aan het aanvragen van extra krediet en 48 procent verwacht gebruik te gaan maken van uitstel van belastingbetaling. Ook loonkostenbeperking (27 procent) en flexibele arbeidsinzet (29 procent) ziet een groot deel van de respondenten als een bijdrage aan de oplossing van de crisis.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  10° / 0°
  10 %
 • Zaterdag
  13° / 0°
  10 %
 • Zondag
  13° / 3°
  20 %
Meer weer