Scenariostudie klimaat rekent met krimp veestapel tot 42 procent

De scenariostudie naar de langetermijneffecten van een duurzamere landbouw in termen van klimaat, grondgebondenheid en het sluiten van kringlopen is afgerond. Vrijdag stuurde landbouwminister Carola Schouten die naar de Tweede Kamer. De krimp van de veestapel loopt in de vier scenario's uiteen van 0 tot 42 procent.

Scenariostudie+klimaat+rekent+met+krimp+veestapel+tot+42+procent
© Jos Thelosen

De studie brengt aan de hand van vier scenario's in beeld wat de milieukundige, maatschappelijke, ecologische en economische consequenties zijn in 2050. De scenario's zijn bepaald door twee dimensies.

Gangbare doelen worden vergeleken met strengere doelen in termen van klimaat en natuur. En extensievere en meer natuurinclusieve maatregelen versus meer intensieve en hightech maatregelen om de landbouw te verduurzamen. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat alle boeren in Nederland de gekozen richting volgen en bijbehorende maatregelen toepassen.

Krimp veestapel

Alleen in het scenario waarin het huidige beleid wordt voortgezet, krimpt de veestapel niet. In de andere drie scenario's wel. In het scenario waarin het voorgenomen natuurinclusieve beleid wordt voortgezet, krimpt de veestapel met 6 procent en is de grondgebondenheid het grootst. Uitgaande van striktere klimaatdoelen krimpt de veestapel met 20 procent.

Het meest fors krimpt de veestapel (42 procent) in het meest vergaande scenario dat rekent met een verdubbeling van het areaal bos om aan het klimaatdoel van nul emissies te voldoen. Het gaat om scenario's waarbij hypothetisch alle boeren in Nederland de gekozen richting volgen en bijbehorende maatregelen toepassen.

Richtinggevend

De studie is, schrijft Schouten in de aanbiedingsbrief bij het rapport, niet bedoeld om een keuze te maken uit een van de scenario's. De studie beoogt volgens haar meer inzicht te bieden en aanknopingspunten te geven voor een onderbouwde discussie over de uitwerking van de afspraken in het Klimaatakkoord.

Die inzichten worden ingebracht bij de evaluatie van het Klimaatakkoord. Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen University & Research in opdracht van de Klimaattafel Landbouw en Landgebruik. De begeleidingscommissie stond onder leiding van Pieter van Geel.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  14° / 6°
  70 %
 • Donderdag
  14° / 5°
  40 %
 • Vrijdag
  16° / 5°
  20 %
Meer weer