LTO+Noord%3A+%27RES+Cleantech+Regio+is+onbegrijpelijk%27
Nieuws
© VidiPhoto

LTO Noord: 'RES Cleantech Regio is onbegrijpelijk'

LTO Noord hekelt de concept-RES (Regionale Energie Strategie) die is gepresenteerd in de Cleantech Regio, de driehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen. Volgens de belangenbehartiger wordt in het voorstel 'stelselmatig de inzet van grootschalige energieopwek op daken veronachtzaamd' en is er te weinig overlegd met belanghebbenden in het landelijk gebied.

LTO Noord heeft dit in een zienswijze op het concept laten weten. De organisatie vindt het jammer dat er veel focus is op zonnevelden in het plan, terwijl er op daken 'een gigantische potentie ligt, zonder alle nadelen van grote zonnevelden. We wijzen u op de brede politieke en maatschappelijke acceptatie van de zonneladder als prioriteringsmethode voor de keuze van opweklocaties.'

De vrees bestaat dat grootschalige zonnevelden een verdere inkrimping van agrarisch areaal met zich meebrengt, wat weer indruist tegen de extensivering waar de landbouwsector zich aan heeft gecommitteerd. Zoals LTO het in de zienswijze omschrijft: 'Wij willen als sector graag werken aan duurzaam bodembeheer en meer koeien in de wei. Maar dan hebben we alle hectares wel hard nodig.'

Constructief overleg

LTO Noord roept de betrokken partijen in de Cleantech Regio bij het afronden van de RES op om constructief met de belanghebbenden in het landelijk gebied samen te overleggen, de zonneladder als prioriteringsinstrument na te leven, meer inzet op windenergie en voldoende aandacht voor maatschappelijke afstemming.

Als voorbeeld voor een veel meer afgewogen concept-RES verwijst LTO naar dat van de RES Regio Foodvalley. 'Natuurlijk maakt iedere regio eigen keuzes, maar de verschillen in aanpak aan weerszijden van de grens tussen de regio's is, zacht uitgedrukt, dramatisch en onbegrijpelijk.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  14° / 9°
  30 %
 • Woensdag
  15° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  15° / 9°
  10 %
Meer weer