Onderbouwing van Nederlands natuurbeleid is nodig

Het Nederlandse natuurbeleid moet in Europees verband worden beoordeeld en het beleid verdient een wetenschappelijke onderbouwing. Krampachtig proberen om in Nederland habitats te handhaven waarbij broeikasgasemissies vrijkomen, is niet zinvol, betoogt Maurits von Martels.

Onderbouwing+van+Nederlands+natuurbeleid+is+nodig
© Vidiphoto

Klimaatverandering is een van de grootste en meest complexe vraagstukken van onze tijd. CO2-emissies nemen, met uitzondering van de huidige tijdelijke afname, nog steeds toe en vormen een steeds grotere bedreiging voor mens en natuur. Denk aan een grotere kans op extreem weer, zeespiegelstijging en verzuring van de oceanen.

De opgave om klimaatverandering te voorkomen, is enorm. Dat dwingt ons ook om anders naar natuurbeleid te kijken. Onze focus moet minder nationaal gericht zijn op soorten- en habitatbehoud. Net zoals bij klimaatbeleid gaat het ook bij natuurbeleid en biodiversiteit om het complete plaatje en in ieder geval om de gehele EU.

Soorten en habitats beschermen

Tot nu toe was natuurbescherming vooral gericht op het nationaal beschermen van bepaalde soorten en habitats. Denk aan verschillende stikstofgevoelige en schrale habitats zoals hoogveen, stuifzandheiden, zure vennen en blauwgraslanden. Maar de klimaatverandering vraagt juist om een toename van bomen en planten en het voorkomen dat CO2 vrijkomt door plaggen of afgraven.

Klimaatverandering is een van de grootste en meest complexe vraagstukken van onze tijd

Maurits von Martels, CDA-Tweede Kamerlid

We moeten dus minder gaan plaggen of land van bomen en planten ontdoen. Want daarmee beperken we de CO2-emissies.

We moeten er wel voor zorgen dat soorten niet uit Europa verdwijnen. Maar halsstarrig vasthouden aan zeer kwetsbare Nederlandse habitats die elders in Europa ook voorkomen, terwijl ook nog eens broeikasgasemissies vrijkomen bij allerlei herstelmaatregelen, is het paard achter de wagen spannen. Nederland is immers geen eiland.

Positieve berichten

Hoewel onheilstijdingen het klimaatnieuws lijken te bepalen, zijn er ook positieve berichten over biodiversiteit. Ik vind het prachtig dat er meer grote zilverreigers zijn, meer ooievaars en veel andere dieren. Ook de vleermuispopulatie groeit. Natuurlijk koppelen natuurbeschermers alle herstel meteen aan de door hen beheerde natuurgebieden zonder dat daar maar enig wetenschappelijk bewijs voor is.

De landbouw moet het voor deze organisaties dikwijls ontgelden. Ten onrechte. Daarom roep ik op tot meer wetenschappelijke onderbouwing van natuurbeleid en natuurherstelmaatregelen. De overheid, zeker ook onze provincies, investeren hierin en daarom moeten we ook zeker weten dat maatregelen kwantificeerbaar wat opleveren voor de natuur.

Maurits von Martels
CDA-Tweede Kamerlid

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  3° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  6° / 1°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 0°
  20 %
Meer weer