1%2C4+miljoen+euro+voor+onderzoek+klimaatbestendige+akkerbouw
Nieuws
© JAN BOUWHUIS

1,4 miljoen euro voor onderzoek klimaatbestendige akkerbouw

Komende vier jaar wordt binnen de PPS 'Klimaatadaptie Open Teelten' gewerkt aan praktische handvatten en innovaties om de teeltrisico's voor akkerbouwers vanwege de klimaatverandering tot een minimum te beperken.

Bedrijfsleven en onderzoekspartijen, Wageningen University & Research (WUR), Stichting Proefbedrijven Noordelijke Akkerbouw (SPNA) en Delphy nemen het initiatief voor de PPS 'Klimaatadaptie Open Teelten'. In februari is deze publiek-private samenwerking officieel van start gegaan met als doel de risico's op opbrengstderving door extreme weersomstandigheden in de akkerbouw verkleinen.

De PPS heeft een looptijd van 2020 tot 2023. In die periode wordt gewerkt aan een combinatie van verbetering van de bodemkwaliteit, teeltmaatregelen, opheffen van ondergrondverdichting en slimmer en beter beregenen. De totale investering in onderzoek naar een klimaatbestendige akkerbouw komt op 1,4 miljoen euro. Dit betreft collectieve onderzoeksgelden en publieke gelden.

Doelgericht beheersbaar

In vier deelonderzoeken zal gewerkt worden aan maatregelen die een teler kan nemen om de risico's doelgericht beheersbaar te houden. Met het eerste onderzoek 'Akkerbouw soilwaterproof' wordt vooral kennis verzameld over de risico's van de huidige productiesystemen voor extreem weer en verzilting.

Daarmee wordt een belangrijke basis gelegd voor de andere drie projecten die zich achtereenvolgens richten op een klimaatbestendige aardappelteelt in de praktijk, het duurzaam opheffen van ondergrondverdichting en het zuinig beregenen en waterkwaliteit in de teelt van zetmeelaardappelen.

Deelprojecten

De verschillende deelprojecten van dit grootschalige onderzoek zijn nauw met elkaar verbonden en worden in samenhang uitgevoerd door Wageningen University & Research (WUR), Stichting Proefbedrijven Noordelijke Akkerbouw (SPNA) en Delphy. Dat gebeurt op initiatief van BO Akkerbouw en met Agrifirm als partner.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  10° / 4°
  15 %
 • Zaterdag
  11° / 0°
  10 %
 • Zondag
  10° / 0°
  10 %
Meer weer