Relatief brede stroken bij strokenteelt in Hoeksche Waard

Akkerbouwers die samenwerken in Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart (H-WodKa), passen strokenteelt toe. Bij de breedte van de gewasstroken hebben ze gekozen voor 45 meter, de boombreedte van de veldspuit.

Relatief+brede+stroken+bij+strokenteelt+in+Hoeksche+Waard
© H-Wodka

Op een paar plaatsen in Nederland wordt geëxperimenteerd met strokenteelt, zo ook in de Leenheerenpolder in de Hoeksche Waard, ten westen van Goudswaard. De Leenheerenpolder is een Natura 2000-gebied in afwachting van natuurontwikkeling. Akkerbouwers kunnen percelen pachten mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Hoewel het fijnmazige netwerk van watergangen beperkingen oplegt aan de groei van percelen, neemt de omvang van gewaspercelen door de jaren heen toe. Deze trend wordt versterkt doordat percelen steeds vaker verder van de boerderij af liggen. Er is sprake van voortschrijdende schaalvergroting op bedrijfs- en gewasperceelniveau. Hetzelfde geldt voor de machines die worden ingezet.

Schaalvergroting doorbroken

Bij de strokenteelt wordt de trend naar schaalvergroting van gewaspercelen drastisch doorbroken. Dit heeft gevolgen voor de prestaties van mens en machine. Daarnaast heeft strokenteelt gevolgen voor de benutting van de schaarse ruimte omdat de kopeinden onbeteeld blijven en soms vanwege teeltvrije zones tussen gewassen.

Bij de inrichting van de Leenheerenpolder is ernaar gestreefd om een zo goed mogelijke balans te vinden tussen de gewenste schaalverkleining van gewaspercelen en de vereiste mens-machineoutput. Voor de breedte van de gewasstroken is gekozen voor 45 meter, de spuitbreedte van de veldspuit. Hiermee anticiperen de telers op de introductie van meer groene middelen en technische verfijning van de spuittechnieken.

Natuurstroken

Elke gewasstrook grenst met één zijde aan een natuurstrook en met de andere zijde aan een gewasstrook met een ander gewas. De natuurstroken bestaan uit meerjarige bloemrijke graskruiden en vallen onder de ANLb-regeling die door de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard wordt uitgevoerd.

De breedte van de natuurstroken is 3 meter om de toepassing van gps-navigatie te vergemakkelijken. Het ruimtebeslag van de natuurstroken is 4 procent. Samen met de 9 meter brede onbeteelde wendakkers is het ruimtebeslag van de natuurstroken in de onderhavige situatie 8 procent.

De wendakkers die worden ingezaaid met een grasklavermengsel, vallen niet onder de ANLb-regeling vanwege het intensieve berijden tijdens de oogst en de daarmee samenhangende schade aan de vegetatie.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

Meer weer