Varkenshouders+kiezen+voor+specifieke+eindberen
Achtergrond
© Twan Wiermans

Varkenshouders kiezen voor specifieke eindberen

Varkenshouders kiezen voor eindberen die een hogere groei, meer spek en betere bigvitaliteit vererven. Daartoe schakelen ze naar een ander ras of binnen het ras naar een ander type eindbeer. In Nederland is dat heel duidelijk, maar ook de Duitse markt schakelt langzaam om.

De omschakeling naar dergelijke eindberen heeft meerdere aanjagers. De markt vraagt om varkens met voldoende spek, vooral door de grote vraag vanuit China. Die grote vraag zorgt daarbij tegelijk voor hoge prijzen. En bij hoge prijzen zijn een hoge omzetsnelheid en dus hoge groei gewenst.

Ook het magerder worden van zeugen en de aandacht voor bigvitaliteit spelen een rol. Biggen van eindberen die minder sterk op spierdikte zijn geselecteerd, zijn vitaler. Een hogere bigoverleving en een robuustere big leveren een beter welzijn en betere diergezondheid op, gemakkelijker werken en een beter rendement. Tegelijk speelt het in op de maatschappelijke druk om de uitval te verlagen.

TN Tempo

Bij Varkens KI Nederland, met 2,5 miljoen dosis sperma de grootste speler op de Nederlandse markt, is duidelijk dat de TN Tempo de meestgevraagde eindbeer is. Het aandeel ligt nu op ruim twee derde.

‘De vraag naar de TN Tempo zal verder toenemen’

De TN Tempo is al jaren de belangrijkste eindbeer volgens Roy Strikkeling, marketing- en projectmanager bij Topigs Norsvin. 'Begin deze eeuw was het marktaandeel ook erg hoog, toen het circovirus zijn intrede deed en er nog geen goed vaccin was', zegt hij.

Spierdikte

'Toen er wel goede vaccins kwamen, daalde het aandeel TN Tempo. Mede omdat de uitbetaling van de slachterijen meer richting spierdikte ging en daardoor de TN Select en TN Talent meer werden gevraagd. De laatste jaren is het aandeel TN Tempo weer gaan stijgen vanwege de unieke combinatie van groei en veel vitale sterke biggen en juiste spier-spekverhouding.'

Daarnaast zorgt de opkomst van de TN70-zeug voor meer vraag naar de TN Tempo. De TN70 heeft een lage spekdikte, is hierdoor zuinig met voer en vererft daarmee een goede voerconversie bij de vleesvarkens. 'Daar past een TN Tempo goed bij omdat die wat meer spek vererft, de groei verder verhoogt en de voerconversie verlaagt', zegt Strikkeling.

Genetische aanleg verbeterd

'Overigens is de huidige TN Tempo, voor wat betreft karkassamenstelling en productie-eigenschappen een heel andere eindbeer dan de TN Tempo uit het jaar 2000. De aanleg voor groei is hoger en voor spekdikte en voerconversie gedaald. Bij alle eindberen is de genetische aanleg stukken verbeterd. De verschillen worden wat dat betreft kleiner', constateert de marketing- en projectmanager.

'De TN Select (een Piétrain) is met ongeveer 20 procent de nummer twee bij Varkens KI Nederland. Deze beer is de keuze van varkenshouders die biggen of vleesvarkens afzetten in Duitsland of naar de Nederlandse slachterijen voor de Nederlandse thuismarkt.'

Piétrain

Bij Preferent KI, met 1,25 miljoen dosis sperma nummer twee op Nederlandse berenmarkt, staat de Piétrain eindbeer op de eerste plaats. Het is de keuze van de varkenshouders die leveren voor retailketens als Beter Leven en van de varkenshouders die biggen of vleesvarkens naar Duitsland exporteren. Een Piétrain heeft bij klasseren op AutoFOM nog steeds een streep voor.

Wel is er binnen de Piétrain duidelijk sprake van een verschuiving, merkt directeur Kor Mast van Preferent KI. 'Tot voor enkele jaren stond de PIC408M, een op vleesproductie geselecteerde Piétrain, op de eerste plaats. Omdat een hogere groei en betere bigvitaliteit van belang zijn, is die koppositie overgenomen door de PIC408G, een op groei geselecteerde Piétrain met een marktaandeel van ruim 60 procent', zegt hij.

Hyport Maxter

'Ook de Hypor Maxter, een Piétrain die nog meer op groei is gericht, wordt vaker gekozen. De vraag naar de op groei en vitaliteit gerichte beren als de PIC800 – een Duroc –, de PIC337 of PIC410 neemt toe.'

De trend naar meer groei en betere bigvitaliteit zal doorzetten. Dat komt onder andere omdat de zeugenstapel op nog lang niet alle zeugenbedrijven al op 100 procent TN70 zit.

Duidelijk onderscheid

Volgens Mast is er bij de beerkeuze wel een duidelijk onderscheid tussen bedrijven met een TN70 en bedrijven met Deense of PIC-zeugen. 'De Deense en PIC-zeugen hebben niet zozeer heel weinig spek, maar wel meer spier. Bij deze zeugen past daardoor een op groei geselecteerde Piétrain goed, terwijl een TN70 eerder vraagt om een PIC337 of PIC800.'

Ook Strikkeling verwacht dat de trend naar eindberen die zorgen voor een efficiënte hoge groei, blijft doorzetten. 'De vraag naar de TN Tempo zal waarschijnlijk verder toenemen. Sterke robuuste biggen die vanaf de geboorte tot de slacht goed presteren, zijn beter voor de diergezondheid, het dierenwelzijn en economisch gezien heel interessant.'

Berenkieswijzer gebruiken helpt kiezen
Varkenshouders die willen weten of een andere eindbeer betere resultaten oplevert, kunnen gebruikmaken van de Berenkieswijzer van Topigs Norsvin om het voordeel van een andere eindbeerkeuze te berekenen. De Berenkieswijzer gaat uit van het verschil in genetische aanleg van de eindberen, houdt rekening met de bedrijfsomstandigheden, zoals de zeugenlijn, beperkt of onbeperkt voeren van droog- of brijvoer aan de vleesvarkens en met het marktconcept. Preferent KI geeft de varkenshouders gerichte adviezen over de beerkeuze. Door jarenlang bijhouden van de productieresultaten weten ze welke beren bijvoorbeeld beter scoren op bigvitaliteit, voerconversie, groei of vleespercentage.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  12° / 0°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 1°
  10 %
 • Zaterdag
  13° / 1°
  10 %
Meer weer