Calon%3A+%27Goede+eerste+stap+in+aanpak+coronacrisis%27
Achtergrond
© Johan Wissink

Calon: 'Goede eerste stap in aanpak coronacrisis'

De economische gevolgen van het coronavirus hebben een harde landing gemaakt op het boerenerf. Waar bloementelers al langer kampten met vraaguitval, merken nu ook andere agrarische sectoren de gevolgen. Het kabinet en de banken bieden hulp aan.

Een goede eerste stap. Zo omschrijft voorzitter Marc Calon van LTO Nederland de voorgestelde noodmaatregelen die het kabinet heeft afgekondigd om het bedrijfsleven door de coronacrisis te helpen.

Het pakket omvat onder meer een borstellingsfonds, tegemoetkoming in de loonkosten en versoepeling van de betaling van de belasting. Ook voor zzp'ers is er een regeling om inkomensverlies op te vangen.

Regeling Borgstelling MKB-landbouwkredieten

De regeling Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL) wordt tijdelijk verruimd om de liquiditeitsproblemen van land- en tuinbouwbedrijven te verlichten. Dit betekent dat agrarische ondernemers bij hun bank een borgstellingskrediet kunnen aanvragen.

Met dit miljardenpakket onderschrijft het kabinet de urgentie

Marc Calon, voorzitter LTO Nederland

De overheid staat dan borg voor de lening en banken kunnen zo miljoenen euro's werkkapitaal verstrekken. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen. De regeling is dan met terugwerkende kracht vanaf 18 maart geldig.


LTO Nederland is tevreden met deze regeling. De verruiming is volgens Calon essentieel voor de liquiditeit van agrarische ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus.

Tegemoetkoming loonkosten

Ondernemers met personeel kunnen ook een een tegemoetkoming in de loonkosten van het personeel aanvragen bij het UWV. De voorwaarde is dat zij een omzetverlies verwachten van minimaal 20 procent.

De tegemoetkoming geldt voor drie maanden en bedraagt maximaal 90 procent van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

De Sociaal-Economische Raad (SER) hield deze week crisisoverleg met de sociale partners.
De Sociaal-Economische Raad (SER) hield deze week crisisoverleg met de sociale partners. © Dirk Hol

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Uitstel van belasting

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).

Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor.

Invorderingsrente

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn, wordt tijdelijk verlaagd van 4 naar bijna 0 procent.

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, onder wie zzp'ers, te ondersteunen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.

Sociaal minimum

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.

'In verschillende deelsectoren vallen al zware klappen. Met dit miljardenpakket onderschrijft het kabinet de urgentie. Het is nu zaak dat de steun zo snel mogelijk op de goede plek komt. De concrete uitwerking is ontzettend belangrijk', vindt Calon. 'Onze inzet is dat boeren en tuinders ruimhartig en snel gebruik kunnen maken van deze crisismaatregelen.'

Eerste hulp

Voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland ziet de maatregelen als 'eerste hulp bij de eerste liquiditeitstekorten'. 'Dit biedt nog geen soelaas voor de middellange en lange termijn. Hier moet ook hard aan worden gewerkt om samen met de overheden zowel nationaal als in EU-verband aan een noodfonds te werken.'


De banken ABN Amro, Rabobank, Volksbank, ING en Triodos Bank hebben besloten om kleinere bedrijven, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, zes maanden uitstel van aflossingen op lopende leningen te geven. Dit uitstel geldt ook voor de agrarische sector. Ondernemers moeten contact opnemen met hun eigen bank. Voor bedrijven die leningen hebben boven 2,5 miljoen euro, is maatwerk mogelijk.

Belangrijk gebaar

LTO vindt het uitstel van de aflossingsverplichtingen een belangrijk gebaar en signaal van de banken. 'Het uitstel geeft een belangrijke verlichting', zegt Calon. 'Maar wij vinden dat ook bedrijven met grotere kredieten geholpen moeten worden. Dit brengt LTO in bij de overleggen.' Uit signalen die bij alle LTO-organisaties binnenkomen, blijkt dat de financiële nood bij boeren en tuinders steeds groter wordt.

De Europese landbouwministers vergaderen binnenkort over de gevolgen van het coronavirus. Het belangrijkste agendapunt is de steun voor de agrarische sector. De Europese agrarische organisaties Copa-Cogeca en CEJA dringen ook aan op maatregelen.

Kabinet vraagt redelijkheid van ketenpartijen
Het kabinet roept alle ketenpartijen op om redelijkheid te betrachten in de prijsonderhandelingen, zodat de primaire producent, die vaak prijsnemer is, niet onevenredig hard wordt getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Als voorbeeld haalt het kabinet Aldi Duitsland aan die heeft afgesproken een hogere prijs voor melk aan leveranciers te betalen. Overigens deed de winkelketen dit na eerder gestarte onderhandelingen die aanvankelijk op niets waren uitgelopen en leidden tot blokkades van boze boeren. Aldi is teruggekomen op de harde lijn, wat door Duitse supermarktspecialisten als een belangrijk signaal wordt gezien aan andere ketenpartijen. Het voorbeeld van de hogere prijs verdient in Nederland navolging, vindt het kabinet. Dat schrijft: 'Breder geldt dat het bedrijfsleven coulance kan betrachten bij het innen van rekeningen van getroffen partijen en sectoren.'


Bent u op zoek naar extra personeel? Ga dan naar www.helponsoogsten.nl

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  6° / 4°
  10 %
 • Donderdag
  6° / 4°
  60 %
 • Vrijdag
  6° / 3°
  70 %
Meer weer