Suiker+Unie+loopt+voor+op+klimaatdoelstellingen
Nieuws
© Han Reindsen

Suiker Unie loopt voor op klimaatdoelstellingen

Royal Cosun schroeft zijn klimaatdoelstellingen op en gaat verder dan de landelijke norm. Suiker Unie zit nu al bijna op 60 procent CO2-reductie ten opzichte van 1990.

Een van de manieren om de klimaatdoelstellingen te bereiken, is via de thermische damprecompressor die Royal Cosun bij dochteronderneming Suiker Unie installeerde. De coöperatie deed dit mede dankzij de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

Royal Cosun stelt dat zijn dochterondernemingen in 2050 CO2-neutraal moeten zijn. De coöperatie heeft al een octrooi voor de thermische damprecompressor voor Suiker Unie. Hoe de innovatie bijdraagt aan CO2-neutraliteit? 'We vangen het overschot aan stoom in onze industriële processen af en gebruiken dat opnieuw', zegt teamleider Marc van Dijk van Royal Cosun.

Innovaties

Edward Dorst is manager bij de Suiker Unie-fabriek in Dinteloord. Hij ziet in de praktijk hoe innovaties bijdragen aan de energiebesparingsdoelen. 'Ook vóór de thermische damprecompressor streefden we die doelen al na. Bijvoorbeeld met ons meertraps-indampingsproces.'

Dorst legt uit hoe Suiker Unie van september tot en met januari dagelijks zo'n duizend vrachtwagens aan suikerbieten verwerkt. 'Met behulp van diffusie halen we het suikersap uit de biet. Dat sap zuiveren we en dampen we in tot diksap dat we vervolgens kristalliseren tot suiker.'

Dat indampingsproces bestaat uit meerdere fases of 'trappen'. Dorst: 'Het indampen doen we met de energie uit stoom. Bij elke trap gebruiken we die stoom opnieuw. In 2016 stapten we over van een zes- naar een zeventraps-indampingsproces waardoor het proces nog efficiënter werd. Daarmee bespaarden we al 14 procent op de energievraag van het proces.'

Nieuw systeem

Van Dijk noemt dit een prachtig resultaat. 'De thermische damprecompressor is een volgende stap in het streven naar energiebesparing. Het is het resultaat van ons onderzoek naar energiebesparing én -verlies. Suiker Unie verloor ondanks de grote besparing van het zeventraps-indampingsproces nog steeds een behoorlijke hoeveelheid restwarmte. Maar dat verlies is dankzij de thermische damprecompressor nu bijna nihil.'

De thermische damprecompressor kostte rond de 2,5 miljoen euro. 'Gelukkig kwamen we in aanmerking voor de subsidie DEI+. En omdat de recompressor fors energie bespaart, komt het ook in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek (EIA)', zegt Van Dijk.

Volledig klimaatneutraal

'Bij Suiker Unie zitten we bijna op 60 procent CO2-reductie ten opzichte van 1990', zegt Van Dijk. 'Ons streven is om in 2030 op 75 procent CO2-reductie te zitten en in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Daarvoor doet Cosun veel onderzoek. De Suiker Unie-fabriek in Groningen gaat in 2021 van een zeventraps- naar een achttraps-indampingssysteem. Ook bij de andere dochterondernemingen zoals Aviko en Sensus zijn we volop bezig CO2-reducerende maatregelen te onderzoeken.'

Weer

 • Woensdag
  6° / 2°
  20 %
 • Donderdag
  4° / 1°
  30 %
 • Vrijdag
  4° / 0°
  50 %
Meer weer