Vijf vragen over spuittechnieken in glastuinbouw

Ruim 150 telers uit de bloemen-, groente- en potplantensector verdiepten zich deze week in spuittechnieken. Onder meer Glastuinbouw Nederland, ZLTO en Innoseta demonstreerden in Naaldwijk hoe telers effectief en efficiënt gebruik kunnen maken van spuitapparatuur.

Vijf+vragen+over+spuittechnieken+in+glastuinbouw
© LLTB

Wat is de beste spuittechniek?

Dat hangt af van de belager. Zit deze op het blad, eronder of moeten stoffen via de plant zelf worden opgenomen om een plaag effectief te kunnen bestrijden? Het resultaat valt of staat daarom met continue controles en diagnostiek door zowel telers als externe deskundigen. Beiden moeten hun kennis en kunde op niveau houden en onderling delen. Precisiegewasbescherming is sterk in opkomst en geeft telers de mogelijkheid om middelen beperkt en effectief pleksgewijs toe te dienen. Wat nog ontbreekt, is een goede 'resetknop', waarmee kassen klinisch schoongetrokken kunnen worden bij teeltwisseling.

Waarom worden goede middelen geschrapt?

Globaal kun je stellen dat er bij schrappen meestal factoren meespelen die de volksgezondheid of het milieu nadelig beïnvloeden. Veilig werken met oog voor mens, dier en milieu is een steeds belangrijker mondiaal thema. Overigens heeft Nederland maar 4 procent stemrecht in de internationale toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Dat maakt dat ons land weinig in de melk te brokkelen heeft op dit vlak.

Kan er nog wel effectief worden bestreden?

Het middelenpakket verkleint jaar op jaar. Bovendien is er de afgelopen jaren maar één nieuw chemisch middel bij gekomen. De sector zet daarom in op behoud van effectieve middelen voor zover wettelijk mogelijk binnen de controles van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). En op het aanjagen van groene alternatieven. Al blijken de ontwikkelkosten van nieuwe biologische middelen hoog. Producenten zoeken dan ook meer en meer naar samenwerking en gezamenlijke investeringen met telers.

Wat kan Nederland zelf doen?

Zich als glastuinbouwnatie beter op de kaart zetten. Daarvoor pleitten deelnemers aan de paneldiscussie in het Naaldwijkse World Horti Center, waaronder Glastuinbouw Nederland, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), controleur NVWA, marktpartij Hortikey en vakkoepel Nefyto. Laatstgenoemde behartigt de belangen van bedrijven die chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen voor de Nederlandse markt.

Wat kan Innoseta bijdragen?

Het doel van dit Europese project is om een digitaal platform met database voor spuitapparatuur en trainings- of adviesmateriaal te realiseren. Het bevordert tevens de uitwisseling van informatie tussen onderzoekers, werktuigbouwers, adviesdiensten en ondernemers. ZLTO is partner van Innoseta.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  16° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  24° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  19° / 9°
  10 %
Meer weer