Alle+spuitregels+richten+zich+op+emissiereductie
Achtergrond
© Nils van Tilbeurgh

Alle spuitregels richten zich op emissiereductie

De afspraken over de drukregistratievoorziening op spuitmachines voor neerwaarts spuiten die in februari 2019 zijn gemaakt, hebben geleid tot vragen over technieken. Maar ook over de teeltvrije zones. Een overzicht van de huidige stand van zaken.

Het zag er lang naar uit dat elke spuitmachine per 1 januari 2017 uitgerust moest zijn met een drukregistratie. Deze voorziening meet en registreert de spuitdruk elke tien seconden en bewaart de gegevens tenminste één uur. Door de inzet van LTO Nederland is dit plan uitgesteld en aangepast; 2019 is een overgangsjaar. De overheid heeft ingestemd met het voorstel van LTO om de drukregistratievoorziening niet in alle situaties te laten gelden en te zorgen dat er alternatieven zijn.

De volgende nieuwe afspraken gaan gelden per 1 januari 2020:

 • Een druklogger is verplicht bij spuitdoppen met een maximale spuitdruk van 2 tot 3 bar en voor luchtvloeistofmengdoppen.
 • Voor spuitdoppen met een maximale spuitdruk van meer dan 3 bar is een drukregistratie niet nodig.
 • Bij veldspuiten met een aanvullende driftreducerende voorziening, zoals Wave, sleepdoek, Wingsprayer, MagGrow en Hardi Twin Force luchtondersteuning is drukregistratie niet nodig.
 • Doppen met een maximale spuitdruk van minder dan 2 bar komen per 1 januari 2020 te vervallen.
 • Een alternatief voor de drukregistratievoorziening is verdubbeling van de teeltvrije zone. Bij een gewas aardappelen met 75 procent driftreductie neemt de teeltvrije zone daardoor toe van 150 naar 300 centimeter. Bij 90 procent driftreductie van 100 naar 200 centimeter. Bij de overige gewassen neemt de teeltvrije zone toe van 50 naar 100 centimeter.

De afspraken hebben betrekking op veldspuiten voor neerwaarts spuiten. Ze gelden dus niet voor andere typen spuiten, bijvoorbeeld een handgedragen spuit of rugspuit.

Het is belangrijk om altijd het etiket goed te lezen

Teeltvrije zone

De teeltvrije zone is de strook tussen de insteek van de sloot en het geteelde gewas waarop niets of niet hetzelfde als op de rest van het perceel wordt geteeld, behalve grasland. Een vuistregel is dat een teeltvrije zone nodig is als er in de periode van 1 april tot 1 oktober water in de sloot staat.

 • Bij gewassen als aardappelen, uien, wortelen en bloembollen geldt sinds 2017 een teeltvrije zone van minimaal 150 centimeter breed. Wie een techniek gebruikt met tenminste 90 procent driftreductie, kan een teeltvrije zone van 100 centimeter aanhouden. In geval van een handmatig aangedreven handgedragen spuit (rugspuit) geldt een teeltvrije zone van minimaal 50 centimeter.
 • Voor gewassen als suikerbieten, granen, graszaad en mais geldt naast oppervlaktewater een teeltvrije zone van tenminste 50 centimeter. Op braakliggend land mogen op de eerste 50 centimeter vanaf de insteek van een sloot geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.
 • Bij boomkwekerijgewassen waar telers op- en/of zijwaarts spuiten, geldt een teeltvrije zone van 500 centimeter.
 • Bij appelen, peren en overige pit- en steenvruchten geldt een minimale teeltvrije zone van 450 centimeter. Bij 90 procent driftreductie of gebruik van biologische gewasbeschermingsmiddelen is een zone van 300 centimeter voldoende.

Emissiebeperking

De regels zijn bedoeld om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te voorkomen. Telers moeten op het hele perceel spuiten met minimaal 75 procent driftreductie en met kantdoppen. Daarbij maakt het niet uit of het perceel wel of niet aan oppervlaktewater grenst.

Een driftreductie van 75 procent is echter niet altijd voldoende. Het is belangrijk om het etiket op gewasbeschermingsmiddelen altijd goed te lezen, want daar staan steeds vaker extra driftreducerende voorschriften op. Soms tot 97,5 procent driftreducerende maatregelen aan toe. Bijvoorbeeld voor bepaalde middelen die giftig zijn voor waterorganismen.

Alleen afgeschermde spuitkop

Binnen de teeltvrije zone is alleen onkruidbestrijding met een afgeschermde spuitkop toegestaan. Als langs de teeltvrije zone een gewas zo groeit dat het boven deze teeltvrije zone hangt, mogen telers dit deel toch spuiten. Onder voorwaarde dat geen gebruik wordt gemaakt van naar het oppervlaktewater gerichte apparatuur en de omvang van het overhangend loof maximaal een halve gewasrij is.

Als het perceel langs een ecologisch waardevolle beek ligt, geldt altijd een teeltvrije zone van 500 centimeter. Het water in de beek geniet een bijzondere bescherming vanwege de ecologische betekenis. Deze beken zijn aangewezen in artikel 3 Uitvoeringsbesluit meststoffenwet.

teeltvrijezone

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  25° / 20°
  80 %
 • Zondag
  26° / 17°
  60 %
 • Maandag
  24° / 18°
  70 %
Meer weer