Tweede+helft+CETA%2Ddebat+lijkt+gelopen+race
Nieuws
© Dirk Hol

Tweede helft CETA-debat lijkt gelopen race

Ondanks dat het Kamerdebat over het CETA-handelsakkoord donderdagochtend een tweede helft krijgt, lijkt de uitkomst al vast te staan. De ChristenUnie is bereid onder voorwaarden alsnog in te stemmen met het verdrag. Volg het debat via Nieuwe Oogst.

De ChristenUnie (CU) gaf woensdag in de eerste termijn van het debat aan een aantal waarborgen te willen voor het akkoord kan gaan met het handelsverdrag met Canada. De partij wil onder meer garanties dat de Europese standaarden voor landbouwproducten behouden blijven. CU-Kamerlid Joël Voordewind vreest voor het gelijke speelveld voor Nederlandse boeren.

Daarnaast wil de ChristenUnie dat de 36 aangewezen Canadese vleesexporteurs in eigen land door Europese Unie-inspecteurs gecontroleerd kunnen worden. Ook wil Voordewind van de minister de garantie dat CETA de transitie naar kringlooplandbouw niet zal verstoren.

Meerderheid

CU legt de voorwaarden neer als een verzoek aan minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel). Het gaat hier om een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Daarmee lijkt Voordewind het kabinet en zijn drie coalitiepartners tegemoet te komen, waardoor er voor het kabinet in de Tweede Kamer een meerderheid voor dit handelsakkoord binnen handbereik is.

In de Tweede Kamer steunen alleen VVD, CDA, D66 en het lid-Van Haga het verdrag. Met de ChristenUnie is er een nipte meerderheid van 76 zetels, de overige partijen zijn tegen. In de Eerste Kamer ligt het nog veel moeilijker voor het kabinet.

De Kamerleden spraken woensdag negen uur over de Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA) waarmee alle importheffingen worden afgeschaft. Om te voorkomen dat het nachtwerk zou worden, werd besloten de beantwoording van het kabinet te verplaatsen naar donderdag.

Over het CETA-handelsakkoord met Canada is negen jaar onderhandeld. Op 21 september 2017 trad het verdrag voorlopig in werking. 'Voorlopig', omdat alle Europese Unie (EU) lidstaten ermee moeten instemmen. Het CETA-verdrag is al door dertien EU-lidstaten geratificeerd. Geen enkel land verwierp het verdrag.

Importquota

CDA, VVD en D66 toonden zich tijdens het debat fervant voorstander van het CETA-verdrag. PvdD, FvD, SP en GL zijn fel tegenstander. De coalitiepartijen zien alleen voordelen voor de Nederlandse landbouw. Voor concurrentie gevoelige sectoren, zoals de varkenshouderij, worden door importquota beschermd, stellen de voorstanders.

De linkse oppositie voorziet een erosie van de Europese productiestandaarden. FvD is vooral tegen de deal, omdat deze in gezamenlijkheid met de EU tot stand kwam. Verder zijn er zorgen over bescherming die Canadese ondernemingen in de Europese Unie straks genieten. Na toestemming door de Tweede Kamer moet ook de Eerste Kamer groen licht geven voor het handelsakkoord. Ook daar belooft het een spannende strijd om een meerderheid te worden.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  4° / 0°
  10 %
 • Zondag
  4° / 0°
  20 %
 • Maandag
  4° / 2°
  30 %
Meer weer