EU%2Dparlement+keurt+handelsakkoord+met+Vietnam+goed
Nieuws
© Europees Parlement

EU-parlement keurt handelsakkoord met Vietnam goed

Het Europees Parlement geeft groen licht voor het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Vietnam.

Vrijwel alle douanetarieven tussen de EU en Vietnam worden het komende decennium afgeschaft, waarvan twee derde al bij inwerkingtreding. De onderlinge handel van zo'n 50 miljard euro krijgt daardoor een forse impuls. Het betreft het meest ambitieuze handelsakkoord ooit met een ontwikkelingsland, klinkt het bij de EU. De afspraken zouden leiden tot betere arbeidsomstandigheden en mensenrechten in Vietnam.

Europese bedrijven krijgen toegang tot de Vietnamese markt voor aanbestedingen en diensten. Het Aziatische land, met een kleine 100 miljoen consumenten, verplicht zich ertoe in de EU beschermde producten niet na te maken.

Telecom

Vietnam voert onder meer telecomapparatuur, kleding en levensmiddelen uit naar Europa. De EU exporteert vooral machines, voertuigen, chemicaliën en landbouwproducten naar Vietnam.

Het CDA stelt dat Nederland en zijn bedrijven 'als grootste EU-investeerder in de Vietnamese economie' enorm zullen profiteren van de toenemende export, doorvoer en transport.

'De vrijhandels- en investeringsbeschermingsovereenkomsten met Vietnam vormen een belangrijk signaal in deze tijden van protectionisme, WTO-crisis en ernstige bekoeling van internationale handelsbetrekkingen', zegt CDA-Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik. Ze is lid van de parlementscommissie voor internationale handel.

Levensmiddelen

Het Nederlandse bedrijfsleven vormt de grootste EU-investeerder in de Vietnamese economie, stelt Schreijer-Pierik. De uitvoer vanuit Nederland naar Vietnam nam tussen 2016 en 2018 met 24 procent toe. 'Er gaat nu al voor meer dan 200 miljoen euro aan Nederlandse landbouw- en levensmiddelen naar Vietnam. Voor deze export komen met dit akkoord verdere kansen nu ook beschermde geografische aanduidingen als Hollandse Goudakaas worden erkend door Vietnam.'

Volgens de Europarlementariër moeten Vietnamese exportproducten voldoen aan alle EU-producteisen, met name op het gebied van voedselveiligheid en volksgezondheid.

De zes PvdA-Europarlementariërs stemden tegen. Delegatieleider Agnes Jongerius pleit voor meer bescherming van de mensenrechten en vakbonden, maar vooral voor 'afdwingbaarheid van de duurzame doelstellingen'. Dat geldt ook voor GroenLinks. De partij vindt het onacceptabel dat de EU het verdrag ratificeert voordat mensenrechtenschendingen in Vietnam voldoende zijn aangepakt. De niet-gouvernementele organisatie Human Rights Watch had daarom gevraagd de stemming uit te stellen.

Geloofsvrijheid

SGP en ChristenUnie willen het akkoord gebruiken om meer geloofsvrijheid in het communistische land te bewerkstelligen.

De Europese Raad ondertekende het akkoord vorig jaar zomer al in Hanoi. Het verdrag treedt naar verwachting in de loop van dit jaar in werking. Het EU-parlement nam ook een investeringsbeschermingsverdrag tussen beide partijen aan (407 tegen 188 stemmen). Dat kan pas in werking treden als de nationale parlementen daarmee instemmen. Voor het akkoord stemden 401 EP-leden, tegen 192 met 40 onthoudingen.

Weer

 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zondag
  20° / 14°
  50 %
Meer weer