Hoogendoorn vertrekt bij Water, Land & Dijken

Agrarisch natuurbeheer speelt een centrale rol in het werk van Sjaak Hoogendoorn, vanaf het moment dat hij in het melkveebedrijf in Driebruggen stapte. Eind vorige maand nam hij na ruim dertien jaar afscheid als voorzitter van agrarisch collectief Water, Land & Dijken (WLD).

Hoogendoorn+vertrekt+bij+Water%2C+Land+%26amp%3B+Dijken
© Bert Hartman

De verhuizing in 2001 van Driebruggen naar Ilpendam was ook grotendeels ingegeven door de liefde voor agrarisch natuurbeheer. 'In Zuid-Holland was er te weinig ruimte om die neventak verder uit te bouwen. Veel van onze percelen lagen ver van het bedrijf. Hier in Waterland konden we dichter bij de huiskavel in oppervlakte groeien, ook met natuurland, maar dat paste ons dus goed.'

Hoogendoorn meldt zich na de bedrijfsverplaatsing direct aan als lid van Agrarische Natuurvereniging Waterland. 'Het was toen al een vooruitstrevende organisatie met een eigen kantoor', zegt hij.

Iets anders

'Echt iets anders dan Agrarische Natuurvereniging Lange Ruige Weide die ik na de ruilverkaveling rond Driebruggen heb helpen oprichten en waarvan ik ook nog vijf jaar voorzitter ben geweest. Die club was ook enthousiast, maar toch duidelijk minder breed opgezet.'

De organisatie heeft een sterk team met echte doeners

Sjaak Hoogendoorn, vertrekkend voorzitter van agrarisch collectief Water, Land & Dijken

De eerste jaren in Ilpendam concentreert de melkveehouder zich eerst vooral op zijn nieuwe bedrijf. Wel reist hij soms met medewerkers van de vereniging naar Den Haag om nieuwe beheerregelingen voor elkaar te krijgen.

Praktische insteek

'Hoewel het in Driebruggen allemaal kleinschaliger was, heb ik daar wel met veel facetten van natuurbeheer te maken gehad. De praktische insteek, goed aansluitend op de individuele bedrijven, heb ik altijd essentieel gevonden.'

In 2006 is Hoogendoorn de opvolger van Carolien Praag, die dan al tien jaar het gezicht is van de Waterlandse natuurboeren. Al vlot komen de gesprekken op gang om samen te gaan met de buurvereniging Tussen IJ en Dijken.

Twijfels

Hoewel er in het begin nog wel wat twijfels zijn over de cultuurverschillen tussen beide regio's, draagt de fusie toch bij aan een nog professionelere organisatie en daarmee een nog steviger basis onder de vereniging. 'Het zegt wel iets dat toen de agrarische collectieven in 2015 werden ingevoerd, wij niet eens zoveel meer hoefden aan te passen.'

Het zorgde er zelfs voor dat voorzitter Alex Datema van BoerenNatuur tijdens het afscheid van Hoogendoorn in de Broeker Kerk in Broek in Waterland WLD aanduidde als een van de topcollectieven van Nederland. Een mooi compliment, vindt de vertrekkend voorzitter.

Proactieve opstelling

'We hebben altijd geprobeerd om met onze beleidsplannen in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Die proactieve opstelling werpt zijn vruchten af. We zijn niet overgeleverd aan de grillen van de politiek, maar stippelen een koers uit, waarmee we in het gebied blijvend uit de voeten kunnen.'

De kritiek dat WLD te veel vertrouwt op een onbetrouwbare overheid, veegt Hoogendoorn van tafel. 'Natuurlijk, beheerregelingen gaan om de vier, vijf jaar op de schop, maar ze zijn wel steeds gebleven', zegt hij.

Biodiversiteit

'Ik denk dat de melk- en vleesprijs zeker geen betrouwbaardere pijlers zijn onder de bedrijfsvoering. Zeker in de huidige tijd, waarin grote waarde wordt gehecht aan biodiversiteit, denk ik dat er ook in de toekomst voldoende middelen beschikbaar blijven voor agrarisch natuurbeheer en andere groene diensten.'

Ook de bredere basis van WLD draagt daaraan bij. 'Bodem, klimaat en water zijn allemaal aspecten waarvoor veel aandacht blijft', zegt Hoogendoorn.

Verschil maken

'De organisatie heeft een sterk team met echte doeners. Zij kunnen in het veld het verschil maken voor de leden, met goede praktische projecten en door kennisdeling. De nieuwe tijd vraagt andere vormen van ondernemerschap. Water, Land & Dijken helpt om daar een weg in te vinden.'

Kenmerkend voor Hoogendoorn is dat hij daarbij zelf altijd de toenadering zocht en zoekt met organisaties die voor anderen misschien minder voor de hand liggen als directe partner. 'Ik geloof sterk in de dialoog. Daarin hoeft niet iedereen het steeds met elkaar eens te zijn. Als het lukt om naar elkaar te luisteren en begrip te hebben voor elkaars belangen, dan komt iedereen daar uiteindelijk sterker uit.'

Bestuurlijk actief

Hoogendoorn verwacht zelf bestuurlijk actief te blijven. Hij oriënteert zich nog op de richting die hij daarin ambieert.

'Ik wil het zeker iets rustiger aan gaan doen. Het is me altijd gelukt om naast het bestuurswerk het bedrijf zelfstandig te runnen. Het was vaak bikkelen om dat allemaal voor elkaar te krijgen, overdag op pad en dan 's ochtends en 's avonds zelf melken. Toch wil ik me ook graag blijven inzetten voor het algemeen belang. Het blijft mooi om samen met anderen dingen voor elkaar te krijgen, waar de sector echt mee vooruit kan.'

Frank de Wit gaat voor verbinding boer, burger en politiek
Frank de Wit gelooft net als zijn voorganger Sjaak Hoogendoorn in de verbinding tussen boer, burger en politiek. De voormalige bestuurder van FrieslandCampina gelooft ook in de voordelen van een goed contact. 'We staan zeker voor veranderingen, maar hebben al bewezen daar goed op te kunnen inspelen.' De Wit heeft samen met zijn vrouw Sylvia een melkveebedrijf in Oosthuizen. Verder is hij actief in het loonbedrijf dat hij runt samen met zijn broers in de Beemster. Op het bedrijf in de Zeevang doet De Wit al aan weidevogel- en botanisch graslandbeheer. 'Uit maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook omdat ik perspectief zie in de bedrijfseconomische kansen van die beheervormen.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  16° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  24° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  19° / 9°
  10 %
Meer weer