Vijf+vragen+over+bodembeheer+en+kringlooplandbouw
5 vragen
© Pixabay

Vijf vragen over bodembeheer en kringlooplandbouw

Als je kringlooplandbouw op je bedrijf gestalte wilt geven, kom je vaak uit bij de bodem. En dan gaat het niet alleen om de samenstelling, maar ook om bodemstructuur en bodemleven. Leren om die bodem duurzaam te beheren, is dan een volgende stap.

Waarom is de bodem zo belangrijk?

De bodem vervult een spilfunctie in de kringlooplandbouw. Een juist bodemgebruik draagt onder meer bij aan een hogere opbrengst, dient als buffer voor extreme weersomstandigheden, kan veel beter water opnemen en is beter bestand tegen droogte. Bovendien draagt een rijker bodemleven bij aan gezonde gewassen.

Wat is duurzaam bodembeheer?

Dat je bodemkwaliteit integraal benadert, dus verder kijkt dan de puur chemische samenstelling en ook beworteling, bodemleven en bodemstructuur in samenhang bekijkt. Dit omdat een vruchtbare bodem de basis vormt voor gezonde landbouw en milieu.


Waar gaat het vaak mis?

De bodemstructuur kan volledig kapot worden gemaakt als het land onder te natte omstandigheden wordt bereden. Verdichting van de ondergrond is een groot probleem op veel landbouwbedrijven. Ook ploegen kan verdichting van de ondergrond in de hand werken. Onder de ploegdiepte ontstaat soms een verdichte laag, de ploegzool. Meerdere bewerkingen met per stuk lichtere machines is raadzaam. Ook helpt het om te werken met een lage(re) bandenspanning.

Organische stof in de bodem is ook belangrijk. Hoe houd je dat vast?

Melkveehouders doen er goed aan om hun grasland zo min mogelijk te scheuren. Bij het ploegen gaat er stikstof verloren en daalt het organischestofgehalte. Door het contact met de lucht mineraliseren organische deeltjes sneller en de daarbij vrijkomende CO2 verdwijnt naar de lucht. Bij andere technieken, zoals doorzaai, is grondbewerking niet nodig. Daarmee worden de nadelen voorkomen en wordt bespaard op energiekosten en op de belasting van het milieu.


Waarom moeten we ook zuinig zijn op het bodemleven?

In de bodem leven schimmels, bacteriën, mijten, aaltjes en wormen. Een rijk en gevarieerd bodemleven zorgt voor een beter bodemevenwicht, planten die minder snel ziek worden en wortels die beter groeien. Dit zie je bovengronds terug. Het bodemleven kan voedingselementen vrijmaken, waardoor deze beschikbaar worden voor planten. Ook zorgt een gevarieerd bodemleven voor een goede bodemstructuur. Denk aan wormen die gangen boren waardoor de bodemstructuur van zware gronden luchtiger wordt.

Weer

 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  10° / 4°
  40 %
 • Zondag
  8° / 4°
  30 %
Meer weer