Weidevogels+Geesteren+krijgen+nieuwe+kans
Achtergrond
© Léonie Vaarhorst

Weidevogels Geesteren krijgen nieuwe kans

Enthousiaste weidevogelbeschermers en melkveehouders in het Overijsselse Geesteren hebben het afgelopen jaar grote stappen gezet om weidevogels meer kansen te geven. Ze schaften onder meer een drone aan, legden plasdrasgebiedjes aan en gingen aan de slag met ander maaibeheer.

Een paar jaar geleden begon het erop te lijken dat je om weidevogels te zien en te horen niet meer in Twente zou moeten zijn. Zover is het niet gekomen. In meerdere regio's hebben weidevogelbeschermers en boeren de handen ineengeslagen om de weidevogel niet te laten verdwijnen.

Dit gebeurt onder meer in gebied Ottershagen ten noordoosten van Ootmarsum en in Albergen. Maar ook in Geesteren krijgen weidevogels nieuwe kansen.

Vogelwerkgroep

Kartrekker is daar Vogelwerkgroep Geesteren die sinds vorig jaar allerlei activiteiten heeft ondernomen om het voor weidevogels beter te maken. 'Het was vijf over twaalf', zegt voorzitter Hennie Schröder van Vogelwerkgroep Geesteren.

De bereidheid onder melkveehouders om mee te doen groeit

Hennie Schröder, voorzitter Vogelwerkgroep Geesteren

'De laatste jaren hadden we hier rond Geesteren nog zeventien gruttopaartjes, maar 80 procent van de nesten werd kapotgemaaid. Je kon simpel uitrekenen dat het niet lang meer zou duren, voordat de koning van de weidevogels hier definitief zou verdwijnen.'

Tij keren

Zover wilde de Vogelwerkgroep het niet laten komen. In overleg met melkveehouders werden plannen gemaakt om het tij te keren. Melkveehouder Hennie Blokhuis was en is daar nauw bij betrokken.

De melkveehouder is zeer begaan met weidevogels. Zo heeft hij er bewust voor gekozen om zelf gras te blijven maaien. 'Ik doe mijn best om nesten en dieren als jonge hazen op te sporen en te sparen. Van loonwerkers met maaiers van 9 meter breed kun je dat niet verwachten.'

Plasdras

Dit voorjaar is op een graslandperceel van Blokhuis een 0,5 hectare grote plasdras aangelegd met daaromheen 1 hectare kruidenrijk weiland om het voor weidevogels aantrekkelijker te maken. 'Dat werkt. Dit voorjaar hebben we gezien dat vooral kieviten en grutto's in groten getale naar de plasdras trokken', vertelt hij.

'Een nadeel daarvan is dat je het daarmee ook voor predatoren aantrekkelijk maakt. De vos en de marter hebben zeker de helft van de kuikens opgegeten. Daarom is een schrikdraadraster geplaatst.'

Drone

Naast het aanleggen van meerdere plasdrasgebiedjes ontplooide Vogelwerkgroep Geesteren andere activiteiten. De werkgroep schafte onder meer een drone aan om weidevogelnesten te kunnen opsporen en te beschermen voor het maaien. Om de drone te kunnen betalen, startte de vogelwerkgroep een grote crowfundactie die enkele tienduizenden euro's opleverde.

Schröder: 'Volgend jaar gaan we met drie teams aan de slag. Allereerst is dat de droneploeg die in het vroege voorjaar op zoek gaat naar nesten. We willen dit jaar twintig piloten opleiden, zodat we de drone straks optimaal kunnen inzetten', vertelt hij.

Ouderwetse manier

'Dat kan maar een paar uur per dag rondom zonsopgang. Dit beperkt de capaciteit en daarom blijft het ook nodig om op de ouderwetse manier te blijven speuren naar weidevogelnesten. Ook daarmee gaat volgend jaar een team aan de slag.'

Verder willen de boeren een grote groep vrijwilligers inzetten in de periode dat de kuikens uit het ei zijn en beschermd moeten worden tegen maaiactiviteiten.

Vrijwilligers moeten de jonge kuikens beschermen.
Vrijwilligers moeten de jonge kuikens beschermen. © Léonie Vaarhorst

Houding verandert

'Wat opvalt, is dat de houding van melkveehouders ten opzichte van weidevogelbescherming aan het veranderen is', zegt Theo Lohuis, ook bestuurslid van Vogelwerkgroep Geesteren. 'Grote melkveehouders die jarenlang geen vierkante decimeter gras wilden laten staan, hebben dit jaar met ons meegewerkt om weidevogels te helpen. Dat is een mooie ontwikkeling.'

Schröder denkt dat de groeiende bereidheid bij melkveehouders te maken heeft met veranderingen in de maatschappij en op marktgebied. 'Melkafnemer FrieslandCampina stimuleert melkveehouders om te werken aan meer biodiversiteit en natuurontwikkeling. Randen gras laten staan voor de weidevogels past daar prima bij. Het is mooi dat de markt via de melkfabriek meebetaalt. Al zijn we ook blij met de steun van provincie Overijssel.'

Steeds meer boeren zijn bereid om mee te doen aan weidevogelbeheer.
Steeds meer boeren zijn bereid om mee te doen aan weidevogelbeheer. © Léonie Vaarhorst

Terug op kaart provincie
Een direct gevolg van de grote inspanningen van boeren en vrijwillige weidevogelbeschermers in en om Geesteren is dat provincie Overijssel een deel van het buitengebied van Geesteren opneemt in het provinciale Natuurbeheerplan als 'Open grasland weidevogels'. Veehouders komen nu in aanmerking voor een beheervergoeding; in ieder geval tot 2022. Tot tien jaar geleden was Geesteren ook ingetekend als weidevogelgebied. 'Vanwege de grote inspanningen in dit gebied en de geweldige resultaten die puur op basis van particulier initiatief zijn bereikt, ziet provincie Overijssel nieuwe kansen voor weidevogels in dit gebied', zegt provinciaal ambtenaar Obe Brandsma.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  22° / 11°
  10 %
 • Maandag
  25° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  27° / 12°
  10 %
Meer weer