Hogere+WW%2Dpremie+voor+seizoenskracht
Achtergrond
© Twan Wiermans

Hogere WW-premie voor seizoenskracht

De nieuwe wet- en regelgeving wordt met ingang van het nieuwe jaar van kracht. De Wet arbeidsmarkt in balans brengt de grootste verandering voor werkgevers en werknemers met zich mee. De wet maakt het voor ondernemers goedkoper om mensen in vaste dienst te nemen, terwijl flexibele contracten duurder worden.

Met ingang van het nieuwe jaar wordt nieuwe wet- en regelgeving van kracht. De Wet arbeidsmarkt in balans brengt de grootste verandering voor werkgevers en werknemers met zich mee. De wet maakt het voor ondernemers goedkoper om mensen in vaste dienst te nemen, terwijl flexibele contracten duurder worden.

Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering probeert deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner te maken. Dat wordt geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die in mei is aangenomen.

Nadelig effect van WAB

Deze wet pakt nadelig uit voor sectoren met veel seizoenswerk, zoals de land- en tuinbouw. Uit de berekeningen van LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland en NFO blijkt dat ondernemers die gebruikmaken van flexarbeid door deze wet tot 7 procent meer loonkosten betalen. Dit komt door de hogere werkloosheidspremie (WW-premie) en de transitievergoeding die ook voor dienstverbanden van een maand moet worden betaald.

De premies voor de BPL Pensioen-regeling gaan omhoog

Met de WAB wordt de hoogte van de WW-premie die een werkgever moet betalen niet meer afgeleid van de sector en de risicopremiegroep waarin hij actief is, maar van de aard van het arbeidscontract. Vast (voor onbepaalde tijd) of flexibel. Bij een vast contract betaalt een werkgever minder WW-premie dan bij een flexibel contract. Het verschil tussen beide bedraagt 5 procentpunt.

Het maximale aantal opeenvolgende tijdelijke contracten dat een werkgever mag verstrekken, is met een jaar verruimd. Vanaf 2020 kunnen werkgever en werknemer drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Ook kan de tijd tussen contracten bij cao worden verkort tot drie maanden bij tijdelijk terugkerend werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.

Transitievergoeding

De werknemer heeft recht op de transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag. Ook de berekening van de transitievergoeding verandert. Dit is een vergoeding voor de werknemer wanneer je als werkgever het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen of niet te verlengen. Er zijn uitzonderingen mogelijk op deze regel.

Er wordt een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd: de cumulatiegrond. Ontslag wordt ook mogelijk wanneer omstandigheden uit de verschillende ontslaggronden die via de kantonrechter lopen samen een redelijke grond voor ontslag opleveren. Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond kan de rechter een extra vergoeding toekennen aan de werknemer.

LTO Nederland heeft met andere brancheorganisaties een website gelanceerd: werktdewabvoorjou.nl. Daar worden de gevolgen uitgelegd.

Uitkeringen in gevaar

De premies voor de pensioenregeling voor BPL Pensioen gaan omhoog in 2020. Dit is nodig omdat het pensioenfonds er financieel niet goed voorstaat. Daardoor dreigen de uitkeringen in gevaar te komen. Per saldo nemen de kosten voor de werkgever niet toe in 2020. Dit komt doordat de bijdrage voor de VUT-regeling vanaf het nieuwe jaar vervalt. De spaarpot voor deze regeling is voldoende vol.

De achterban van de werkgevers- en werknemersorganisaties hebben hun fiat gegeven aan de premieverhoging. Dit betekent dat de totale premie stijgt van 21,7 naar 25 procent. De werknemer betaalt ook een deel van de verhoging. Voor werkgevers die verplicht zijn aangesloten geldt dat werknemers 6,61 procent (+2 procent) betalen en werkgevers 18,39 procent (+1,3 procent). In 2021 wordt de premie verhoogd naar 26,4 procent.

Cafetariaregeling

De cafetariaregeling wordt met twee jaar verlengd. Dit is bijvoorbeeld van belang voor werkgevers die met arbeidsmigranten werken en ook huisvesting aanbieden. Bij deze fiscale regeling wordt een deel van het brutoloon ingeruild voor een vergoeding in natura.

Deze vergoeding kan bijvoorbeeld bestaan uit huisvesting, reiskosten en kosten voor levensonderhoud. Dit levert fiscale voordelen op voor zowel de werkgever als de werknemer.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  13° / 2°
  70 %
 • Zondag
  24° / 11°
  60 %
 • Maandag
  18° / 15°
  70 %
Meer weer