Serie+maatregelen+in+Gelders+stikstofplan
Nieuws
© Dirk Hol

Serie maatregelen in Gelders stikstofplan

Gelderland - Provincie Gelderland heeft de eerste serie maatregelen omtrent het terugdringen van de stikstofuitstoot naar buiten gebracht. Gelderland verwacht dat deze maatregelen 2 miljard euro gaan kosten in de periode tot 2023. Een aanzienlijk deel van dit geld is bestemd voor de agrarische sector.

Zo is er 100 tot 120 miljoen euro nodig voor innovatie binnen agrifood voor mest-, stal en voermaatregelen. Rondom Natura 2000-gebieden is 500 tot 700 miljoen euro nodig voor diverse maatregelen. Ook is er 180 tot 200 miljoen nodig voor een warme (vrijwillige) saneringsregeling in de varkenshouderij.

Kortetermijnmaatregelen

Er zijn een aantal kortetermijnmaatregelen aangekondigd door Gelderland. Voor de agrarische sector vraagt de provincie het Rijk om een voorbereidingskrediet om keukentafelgesprekken met agrarische ondernemers te faciliteren. Dit geldt met name voor boeren rondom de zogenoemde hotspots, bedrijven met een grote stikstofuitstoot in relatie tot nabijgelegen kwetsbare natuur.

De provincie ontwikkelt hiervoor een instrumentenpakket om innovatie, alternatieve verdienmodellen en bedrijfsbeëindiging mogelijk te maken. De focus van de provincie ligt vooralsnog op een drietal hoofdgebieden: de Veluwe, Rijntakken en de Achterhoek. Gelderland ziet de aanpak van stikstof als vliegwiel om transities als natuurinclusieve landbouw te versnellen.

Ook andere sectoren

Gelderland had in het najaar al aangekondigd dat het pakket maatregelen eraan zat te komen. Behalve voor de agrarische sector omvat dit ook beoogde oplossingen voor stikstofuitstoot in de bouw, industrie, mobiliteit en natuurbeheer.

Voor dat laatste onderdeel maakt de provincie onder meer versneld werk van het maaien van grasland in de Rijntakken, het verwijderen van opslag op de hei en het herstel van stuifzand. Daarnaast wil de provincie de maximumsnelheid op enkele snelwegen verlagen van 120 km/u naar 100 km/u en zal de bouwsector flink aan de slag moeten met circulair bouwen.

Werkbaar

Ben Haarman, voorzitter van LTO Noord regio Oost, zegt in een eerste reactie dat de route die de provincie Gelderland kiest met deze maatregelen, werkbaar kan zijn mits deze voldoende perspectief biedt om te kunnen ondernemen.

'Als LTO staan we ook achter de keuze voor een gebiedsgerichte aanpak. Dat is een logische indeling en zo is dat in het verleden ook gedaan. Belangrijk is dat bij het pakket maatregelen goed wordt bekeken hoe deze gezamenlijk kunnen worden vormgegeven, dus met partijen op wie de maatregelen betrekking hebben.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  13° / 5°
  60 %
 • Dinsdag
  14° / 9°
  30 %
 • Woensdag
  15° / 9°
  10 %
Meer weer