NVWA+alert+op+verschuivingen+in+diervoederketen
Nieuws
© Nieuwe Oogst

NVWA alert op verschuivingen in diervoederketen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vindt diervoeders over het algemeen veilig. Tegelijkertijd is volgens de toezichthouder alertheid nodig doordat verschuiving van stromen in de diervoederketen voor nieuwe risico's kunnen zorgen.

De toezichtsorganisatie heeft de volledige keten van aanvoer, productie, handel en afzet van producten die bestemd zijn voor diervoeder onderzocht. De sector kent een hoge mate van zelfregulering. 'Risico’s worden over het algemeen effectief beheerst', concludeert de NVWA. Private kwaliteitssystemen spelen een belangrijke rol. Meer dan 90 procent van de industriële productiebedrijven is aangesloten bij een of meer van deze systemen en bijna het volledige volume (95 procent) van diervoederafzet in Nederland wordt door middel van deze systemen beheerst.

De NVWA ziet wel een paar risico's. Zo verwacht de organisatie dat de handel in grondstoffen voor diervoeder verschuift en complexer wordt. 'Door verschuiving van grondstofstromen kunnen nieuwe risico's voor de diervoederveiligheid en voedselveiligheid ontstaan. De verschillende stromen moeten bij vervoer en verwerking strikt gescheiden zijn om te voorkomen dat ongeschikte stoffen in diervoeder terechtkomen.'

Zwakke plek

Bedrijven die in verschillende stromen tegelijk handelen op een bedrijfslocatie vormen daarbij een zwakke plek in de keten. Daarnaast geeft het voeren van meerdere bedrijfsactiviteiten binnen een bedrijf, zoals het verwerken en handelen in afval en vergistingsmateriaal gelegenheid voor fraude. De NVWA ziet het als haar eigen taak, maar ook die van de ketenpartijen, om deze ontwikkeling nauwlettend volgen. 'Traceerbaarheid van partijen grondstoffen en de borging van nieuwe risico’s van de grondstoffen zijn daarbij belangrijk om te kunnen ingrijpen als er iets mis blijkt te zijn met diervoeder.'

Er kunnen ook risico's ontstaan bij veehouders die zelf het voer mengen. Zelfmengers zijn primaire bedrijven die zelf voedermiddelen, toevoegingsmiddelen en/of voormengsels mengen tot een volledig of aanvullend diervoeder, schrijft de NVWA. 'Hierbij kunnen zowel voor voedselveiligheid als diergezondheid risico’s ontstaan door het gebruik van onveilige voedermiddelen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij onjuiste dosering of onjuist gebruik van diergeneesmiddelen of door het mengen van niet toegestane toevoegingsmiddelen door diervoeder.'

Zelfmengers

De NVWA geeft aan zelf onvoldoende zicht op de bedrijfsvoering van zelfmengers te hebben omdat zij buiten de reguliere productiestromen en deels buiten de invloedssfeer van private kwaliteitssystemen vallen. De NVWA is gestart met het in beeld brengen van de risico's bij zelfmengers.

De NVWA vindt het belangrijk dat de sector het fraudebewustzijn versterkt. 'Dit geldt ook voor laboratoria, die een belangrijke schakel zijn in het systeem dat de voeder- en voedselveiligheid waarborgt. Laboratoria die grondstoffen voor diervoeder aangeboden krijgen voor analyse moeten alert zijn op de meldplicht voor diervoeder. Voor de hele sector is het van belang dat de bestemming van partijen goed wordt vastgelegd en dat papieren nauwlettend worden gecontroleerd door afnemers.'

Inzet NVWA

De NVWA heeft het toezicht op de verwerking van rest- en schadepartijen geïntensiveerd. De uitkomsten van deze ketenanalyse gebruikt de toezichthouder als basis voor de inzet van de capaciteit van de NVWA in de komende jaren.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  22° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  18° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  16° / 8°
  50 %
Meer weer