Nauwelijks+residu+op+groente+en+fruit+uit+Nederland
Nieuws
© Haijo Dodde

Nauwelijks residu op groente en fruit uit Nederland

Er zijn weinig overschrijdingen van de maximaal toegestane gehalten van resten van bestrijdingsmiddelen in groente en fruit uit Nederland en de Europese Unie.

Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tussen januari 2017 en december 2018. Overschrijdingen worden vooral gevonden in producten uit een aantal niet-Europese landen, zoals Turkije, Colombia, Suriname, de Dominicaanse Republiek, Mexico en Kenia. De NVWA controleert risicoproducten uit deze landen extra vaak bij import.

De verscherpte importcontrole op producten blijkt te werken. Als betreffende producten steeds vaker aan de eisen voldoen dan worden ze weer van de lijst voor verscherpte controle afgevoerd. Vervolgens moet uit marktonderzoek blijken of de verbeterde kwaliteit ook blijvend is. Als dat niet het geval is, brengt NVWA ze weer onder een verscherpt regime.

Steeksproefsgewijs

Hoeveel resten van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit mogen zitten, wordt wettelijk vastgesteld via de zogenoemde Maximum Residu Limiet (mrl). Op EU-niveau bepalen de lidstaten gezamenlijk de mrl’s. De NVWA controleert steekproefsgewijs of hieraan wordt voldaan.

De bemonsterde groente- en fruitmonsters worden met zogenoemde multi-residumethoden op 200 tot 500 verschillende residuen van bestrijdingsmiddelen onderzocht. Wanneer sprake is van overschrijding van de mrl zonder dat ook de gezondheidskundige grenswaarde is overschreden, volgt een boete of een waarschuwing. Ook mag het betreffende product niet meer worden verhandeld.

Uit de handel

Wanneer het gaat om bemonstering aan de buitengrens van de Europese Unie verbiedt de NVWA de invoer. Bij gevaar voor de volksgezondheid wordt niet alleen een boete gegeven, maar wordt ook zo snel mogelijk de partij uit de handel gehaald en vernietigd. Dergelijke overschrijdingen in partijen groenten en fruit worden via het Europese Rapid Alert Systeem (RASFF) gemeld aan de Europese Commissie en de overige Europese lidstaten.

De NVWA gaat verder met het eerder ingezette beleid. De nadruk komt meer te liggen op controles op groente en fruit van buiten de EU, met extra aandacht voor bepaalde producten uit bepaalde landen. Door samenwerking met onder meer de douane-autoriteiten zal gerichter toezicht worden gehouden op bedrijven die risicoproducten importeren, meldt de NVWA.

Weer

 • Zondag
  22° / 14°
  20 %
 • Maandag
  18° / 15°
  60 %
 • Dinsdag
  18° / 14°
  20 %
Meer weer