Verbazing+over+vrijgave+emissiedata
Nieuws
© Twan Wiermans

Verbazing over vrijgave emissiedata

Mesdag Zuivelfonds en Stikstofclaim zijn verbaasd over de uitspraak van de rechter in het kort geding over vrijgave van de emissiedata. De rechter laat het over aan de Nederlandse Staat of zij de emissiedata openbaar wil maken.

De twee partijen willen met emissiedata toetsen of de overheid alle emissies van alle bronnen in beeld heeft. Op de data is het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek gebaseerd (september 2019). De emissiedata konden om juridische redenen niet worden overlegd, meende de staat aanvankelijk.

Op vrijdag 13 december 2019 diende het kort geding bij de rechtbank in Den Haag. Maandag 16 december deed de rechter uitspraak.

De rechter laat het aan de Staat der Nederlanden of zij de emissiedata openbaar wil maken, wel wordt de Staat verzocht haar besluit uiterlijk 1 januari kenbaar te maken. Als zij besluit de data openbaar te maken, dan moeten die binnen een week opgeleverd worden. Gaat de Staat de informatie niet prijsgeven, dan moet worden onderbouwd wat daarvoor de reden is.

Mesdag Zuivelfonds en Stikstofclaim zijn verbaasd over deze uitspraak omdat het RIVM en de minister van LNV afgelopen maanden meermalen hebben gezegd dat openheid en transparantie worden nagestreefd.

Ook stelden Kamerleden er vragen over. 'Nu oordeelt de rechter dat de Staat zelf mag bepalen of zij de daad bij het woord wil voegen, en die openheid en transparantie ook in praktijk brengt', aldus Mesdag Zuivelfonds en Stikstofclaim in hun persbericht.

Geen ondergrens

Beide stichtingen willen controleren of de stikstofbronnen voldoende in beeld zijn bij het beleid. Er zijn gegronde redenen om aan te nemen dat dit niet het geval is. Tijdens de zitting werd duidelijk dat voor de industrie een ondergrens van 10.000 kilo ammoniak of stikstofoxiden wordt gehanteerd. Duizenden industriële bedrijven zijn dan ook niet opgenomen in het stikstofmodel. Voor veehouderijen is die ondergrens er niet.

Spoedwet

Beide partijen zijn niet te spreken over de opstelling van het RIVM en de Staat der Nederlanden: vandaag debatteert en stemt de Eerste Kamer over de Spoedwet. En morgen debatteert de Tweede Kamer over de stikstofproblematiek.

'Terwijl de onderbouwing van het beleid niet controleerbaar is omdat data niet (tijdig) beschikbaar worden gesteld. En er veel onduidelijkheid is of bedrijven al dan niet in beeld zijn. Nu het kabinet piekbelasters wil aanpakken en extern salderen wil invoeren, is het essentieel dat alle stikstofuitstotende bedrijven per gebied in beeld zijn', zo menen het Mesdag Zuivelfonds en Stikstofclaim.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  18° / 11°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 10°
  10 %
 • Vrijdag
  22° / 11°
  40 %
Meer weer