Ondersteuning leveranciers nodig bij controletaak middelen

Belangenorganisatie Agrodis voor toeleverende bedrijven aan de agrarische sector vraagt de overheid om een praktisch instrument voor de controle op levering van de juiste gewasbeschermingsmiddelen aan de juiste afnemers.

Ondersteuning+leveranciers+nodig+bij+controletaak+middelen
© Amazone

In de nieuwe Plantgezondheidswet is een artikel opgenomen waarin staat dat het verboden is om aan een professionele gebruiker een gewasbeschermingsmiddel af te leveren voor een ander gewas dan de gebruiker teelt. Dit artikel heeft een behoorlijke impact op de werkzaamheden van de toeleveranciers in Nederland, stelt directeur Conno de Ruijter van Agrodis.

Volgens hem zorgt deze nieuwe controletaak voor de bedrijven voor extra aansprakelijkheid en vraagt het veel extra inzet. 'Wij kunnen het doel om onrechtmatig gebruik van middelen tegen te gaan wel plaatsen en willen de verantwoording zeker niet afschuiven. Maar het artikel zoals dat nu in de wet is opgenomen moet wel uitvoerbaar en naleefbaar zijn.'

Europese verordening

De aanleiding voor de nieuwe Plantgezondheidswet is de nieuwe Europese verordening voor Plantgezondheid die vanaf 14 december van kracht wordt. De Nederlandse regelgeving moet hierop worden aangepast. De Ruijter vertelt dat Agrodis vorig jaar bij het bekend worden van de nieuwe wettekst verrast was door opname van het bewuste artikel 20a.

'Het artikel heeft namelijk helemaal niets te maken met de implementatie van de EU verordening nummer 2016/2031 (Plantgezondheidsverordening), maar zit toch verpakt in dit wetsvoorstel. Er worden maar weinig woorden besteed aan dit artikel, terwijl invoering een forse impact heeft in de praktijk', legt hij uit.

Invulling

Agrodis is direct gesprekken gestart met het ministerie van LNV en met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit om over de invulling te praten. Het gaat volgens De Ruyter om de bewijslast dat gebruiker, gewas en gewasbeschermingsmiddel aan elkaar koppelt.

'De toeleverende bedrijven moeten daarvoor kunnen beschikken over broninformatie, bijvoorbeeld afkomstig van RVO en het Ctgb. Dat vraagt een nadere uitwerking met heldere criteria en definities. Wat versta je onder een bepaalde teelt. Uitwisseling van uniforme gegevens is hierbij essentieel. Daarvoor zijn wel ideeën voorgelegd aan de overheid, maar tot dusver hebben we geen reactie ontvangen.'

Zaadcoating of boldompeling

Nog een kanttekening die De Ruijter plaatst, is dat in de wettekst alleen de relatie wordt gelegd tussen de teelt van het gewas en het af te leveren middel. 'Het gaat hier om de professionele gebruiker en zijn teelten, maar niet om de middelen die een loonwerker gebruikt of de middelen die worden toegepast voor zaadcoating of boldompeling. Het is belangrijk dat een controlesysteem 100 procent dekkend is, daar is nu geen sprake van.'

In een plenair debat moet de Tweede Kamer nog eind dit jaar een besluit nemen over de invoering van de Plantgezondheidswet. Het wachten echter is volgens De Ruijter nog steeds op een werkbare oplossing. 'Zolang dat niet het geval is, pleiten wij ervoor om het bewuste artikel uit de Plantgezondheidswet te schrappen.'

Politieke steun

Agrodis heeft daarvoor politieke steun gezocht en dat resulteerde in amendementen die zijn ingediend door het CDA en SGP. Beide partijen vragen daarin om het voorgestelde leveringsverbod niet op te nemen in de wetgeving omdat een goede controle nog niet mogelijk is.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  5° / -1°
  20 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  40 %
 • Zaterdag
  9° / 6°
  90 %
Meer weer