LTO+Noord+stapt+uit+coalitie+%27Groen+Goud%27
Nieuws
© Bert Hartman

LTO Noord stapt uit coalitie 'Groen Goud'

LTO Noord en enkele agrarische collectieven stappen uit coalitie 'Groen Goud'. Die heeft als doel de biodiversiteit in Noord-Holland structureel te verbeteren. Het ontbreken van substantiële middelen om de ambities waar te maken, liggen daar volgens LTO-bestuurder Nico Verduin aan ten grondslag.

Dit voorjaar maakte de coalitie haar plannen bekend om de biodiversiteit in landbouw- en natuurgebieden een impuls te geven. In totaal sloten zich vijftien instanties aan, waaronder terreinbeheerders, natuur- en milieuorganisaties, landbouworganisaties, onderwijsinstellingen en Rabobank kring Noord-Holland Noord.

De hoop was in eerste instantie vooral gericht op het nieuwe provinciale college, die om een bijdrage van 60 tot 90 miljoen euro werd gevraagd voor de komende vier jaar. Ondanks het groene motto van het coalitie-akkoord 'Duurzaam doorpakken', bleef die bijdrage steken op jaarlijks 2 miljoen euro, gedurende de collegeperiode.

Verantwoord investeren

'En dat is bij lange na niet genoeg, om sectorbreed echt stappen vooruit te kunnen maken', stelt Verduin. 'De landbouw is zich terdege bewust van de opgaven die er liggen, maar daar moet dan ook voldoende munten tegenover staan om ondernemers op de langere termijn verantwoord in te laten investeren.'

'Aanbod provincie is bij lange na niet genoeg om sectorbreed stappen vooruit te kunnen maken met biodiversiteit'

Nico Verduin, gewestelijk voorzitter LTO Noord

Directeur Ernest Briët van Landschap Noord-Holland zegt zwaar teleurgesteld te zijn door het terugtrekken door LTO Noord. 'Aan de ene kant is er veel rumoer rondom de landbouw, vanwege het stikstofdebat, maar aan de andere kant komen er juist ook veel gelden vrij voor de transitie van de landbouw.'

Rijen gesloten

Briët had daarom de rijen graag gesloten gehouden. 'Volgend maand staat er een afspraak met het provinciebestuur gepland om over onze ambities van gedachte te wisselen. Dan is het niet sterk als LTO daar als een belangrijke partij in het buitengebied niet bij aansluit.'

Verduin stelt dat de landbouworganisatie op voorhand al heeft aangegeven zich terug te kunnen trekken op het moment dat de politiek zich onvoldoende achter de plannen zou scharen. 'Dat zou namelijk betekenen dat de kosten voor de extra inspanning nog op het bord komen van de boer.'

Ander spoor

Het onderwerp biodiversiteit blijft even hoog op agenda staan, verzekert Verduin. 'Alleen volgen we nu een ander spoor, meer met de ketenpartijen, die ertoe moet leiden dat uiteindelijk de markt de extra beheermaatregelen betaalt.'

Een woordvoerder van de provincie stelt geen standpunt in te nemen over het terugtreden van LTO. 'Dat is een zaak van de Groen Goud-coalitie zelf. Wel hechten we altijd veel waarde aan de inbreng van maatschappelijke partners, zoals dus LTO, de agrarische collectieven en terreinbeherende organisaties.'

Onverminderd

De provincie blijft die samenwerking met maatschappelijke partners zoeken, stelt de woordvoerder. 'Of het nu gaat om stikstof, fauna of het Natuurnetwerk Nederland. De bestaande overleggen gaan ook onverminderd voort.'

Verduin betreurt het dat het provinciebestuur niet met 'gepast geld' heeft gekozen voor het honoreren van het grote plan van de coalitie Groen Goud. 'En ons is duidelijk dat er ook niet in die richting wordt bewogen. Onze verzoeken om voor de collegeformatie de plannen nog nader toe te lichten, werden destijds jammer genoeg al niet gehonoreerd.'

Onvoldoende helder

Dat laatste betreurt ook Briët. 'We kunnen ons niet aan het idee onttrekken, dat in het provinciehuis onvoldoende helder is, hoe we de biodiversiteit op grote schaal willen verbeteren. Daarom willen we dat in december alsnog graag toelichten.'

Het provinciebestuur merkt op dat Noord-Holland ook in het coalitieakkoord een grote ambitie heeft uitgesproken op het gebied van natuur en verduurzaming van de landbouw. 'Hiervoor zijn ook aanzienlijke middelen beschikbaar gesteld. Maar inderdaad niet het bedrag dat Groen Goud vroeg.'

Heel veel geld

Van dit geld wilde de Groen Goud-coalitie ongeveer 15.000 hectare extra agrarisch natuurbeheer uitvoeren. 'Het verzoek van de Groen Goud-coalitie ging om heel veel geld, terwijl de maatregelen die daarmee genomen moeten worden, weliswaar nuttig zijn, maar niet leiden tot een structureel duurzamere landbouw. Ter vergelijking: 60 tot 80 miljoen euro is ongeveer het drievoudige van het jaarlijkse budget van de provincie voor het hele natuurbeleid', legt de provincie uit.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  20° / 13°
  50 %
 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 10°
  20 %
Meer weer