Geitensector wil keurmerk groei

De Nederlandse geitenhouderij werkt aan een plan waarbij bedrijven onder strikte voorwaarden door middel van een bedrijfsontwikkelingskeurmerk de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

De geitenhouderij kan niet zomaar verder groeien, weet ook voorzitter Jos Tolboom van LTO Vakgroep Melkgeitenhouderij. Eerst moet vervolgonderzoek in het VGO-project (Veehouderij en Gezondheid Omwonenden) meer informatie opleveren.


De bouwstops die op dit moment door veel provincies zijn ingesteld, zijn in de ogen van Tolboom niet alleen het gevolg van de resultaten van het VGO-onderzoek. 'Ook de snelle groei van de sector speelde hierbij een rol', legt hij uit.

Denktank en gesprekken

Het plan is de uitkomst van een aantal bijeenkomsten met een denktank van geitenboeren en gesprekken met beleidsspecialisten, stakeholders en omwonenden. 'De geitenhouders willen geen dierrechten, wat grote investeringen in lucht zou vragen. Het is beter te investeren in verdere verduurzaming van de bedrijven over de volle breedte. Een van de conclusies van de denktank was dan ook, dat de verduurzamingsvoorwaarden in het keurmerk streng moeten zijn', benadrukt Tolboom.

'Het maakt nogal een verschil of je 400 of 4.000 melkgeiten hebt. Voor een kleiner bedrijf moeten de voorwaarden daarom minder streng zijn', vervolgt Tolboom. Het plan wordt de komende weken tijdens de najaarsvergaderingen aan de leden voorgelegd.

Discussie voorwaarden

De precieze voorwaarden zijn nog onderwerp van discussie. Een vorm van grondgebonden groei is een mogelijkheid, hoewel het nu nog onduidelijk is hoe deze vork aan de steel zit.

Datzelfde geldt voor locatie-eisen: 'We willen eerst de VGO-resultaten afwachten, voordat duidelijk is of hier maatregelen nodig zijn.' De vakgroepvoorman denkt verder aan een aantal andere aspecten in dit keurmerk, zoals de kringloopgedachte, dierenwelzijn en transparantie richting omgeving.

Na opheffing bouwstop

Het bedrijfsontwikkelingskeurmerk moet klaar zijn wanneer de bouwstop in verschillende provincies wordt opgeheven. Tolboom: 'Het is voor provincies gemakkelijk handvatten te hebben om bedrijven geleidelijk te kunnen laten groeien. De consumptie van geitenzuivel groeit en het zou jammer zijn wanneer op termijn helemaal geen groei mogelijk is voor geitenbedrijven of starters.'

Volgens Tolboom hebben provincies belangstellend gereageerd op het plan, maar overleg moet nog plaatsvinden. 'Vanwege de stikstofdiscussie stellen de provincies nu andere prioriteiten.' Overigens zou het keurmerk niet nodig zijn voor al vergunde situaties.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  22° / 8°
  10 %
 • Zondag
  22° / 8°
  10 %
 • Maandag
  23° / 7°
  10 %
Meer weer