PBL+vraagt+om+betere+samenhang+landschapsbeleid
Nieuws
© Koen van Wijk

PBL vraagt om betere samenhang landschapsbeleid

De zorg voor het landschap verdient meer aandacht en moet worden vastgelegd in het omgevingsbeleid. Dat kan onder meer door landschapskwaliteit te borgen in de nieuwe Omgevingswet en de nationale invulling van het Europees Landbouwbeleid. Dat meldt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het signalenrapport 'Zorg voor Landschap'.

PBL stelt dat er veel zorg om het landschap is. Zie bijvoorbeeld de hevige discussie over windmolens, zonneparken, biodiversiteit en de 'verdozing' van Nederland. Daarnaast wordt voor diverse functies een beroep gedaan op het landschap. Denk daarbij om de opgaven die voortvloeien uit het klimaatakkoord, de oprukkende verstedelijking en de transitie in de landbouw.

Om al die doelen te kunnen verwezenlijken, is een 'landschapsinclusief' omgevingsbeleid nodig. Hiermee bedoelt PBL een omgevingsbeleid dat ervoor zorgt dat landschapskwaliteit 'meeweegt' bij de planning en uitvoering van projecten. PBL schuift vier punten naar voren die er volgens de organisatie voor kunnen zorgen dat het landschap niet het onderspit delft.

Omgevingswet

Zo moet er een landschapstoets worden toegevoegd aan de Omgevingswet. Op die manier kan de landschapskwaliteit worden geborgd in de Omgevingswet. Ook moet meervoudig ruimtegebruik aantrekkelijk worden gemaakt. Een ladder voor meervoudig ruimtegebruik waartegen nieuwe ontwikkelingen worden afgezet. Bijvoorbeeld de combinatie landbouw en waterberging, dak met zonnepanelen, zo worden functies gekoppeld.

In het nieuwe Europese Landbouwbeleid (GLB) kan vanaf 2021 meer worden gestuurd op landschapskwaliteit. Op dit moment zit er een tegenstrijdigheid in het GLB, stelt PBL. Enerzijds krijgt een boer alleen basissteun voor productieve landbouwgrond. Dat nodigt uit om landschapselementen als houtwallen op te ruimen. Anderzijds is het mogelijk om subsidie de krijgen voor het beheer van deze elementen.

Nationale parken

Tot slot moeten waardevolle landschappen beter kunnen worden beschermd. Dit kan bijvoorbeeld door een verruiming van de nationale parken. In het nieuwe GLB kan dit in het kader van verbrede plattelandsontwikkeling ook landschapselementen meenemen. Of bijvoorbeeld een bredere schil om natuurgebieden.

Weer

 • Donderdag
  16° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
Meer weer