POV wil vechten voor ontwikkelruimte blijver

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) verbrak alle contact met LNV. Dat is ruim twee weken geleden. De maat was vol voor voorzitter Linda Janssen. Alle energie wordt gestoken in de uitvoering van het herijkte actieplan Vitale Varkenshouderij, waarvoor ook het ministerie tekende.

POV+wil+vechten+voor+ontwikkelruimte+blijver
© Benno Neeleman

Hebt u sinds 10 oktober nog contact gehad met het ministerie van LNV?

'Nee. Ook niet over andere dossiers, zoals welzijn en diergezondheid. Maar dat ontslaat ons niet van onze opgaven die in het actieprogramma staan. Die blijven we uitvoeren. Dat is ook wat wij steeds tegen de minister zeggen: laat ons het actieplan uitvoeren. Wij voldoen daarmee aan alle normen. Ook die voor stikstof.'

De relatie tussen de verschillende overheden is niet op orde

Linda Janssen, voorzitter Producenten Organisatie Varkenshouderij

Wanneer zit u weer bij de minister aan tafel?

'Op het moment dat zij openlijk erkent dat de intensieve sectoren al enorm veel emissies hebben gereduceerd en er goede actieprogramma's liggen. Wij saneren vrijwillig om ontwikkelruimte te krijgen voor toekomstgerichte varkenshouders.'

'Het koppelen van varkensrechten aan stikstof is voor ons echt niet bespreekbaar. Dat moet er gewoon uit. En extern salderen prima, maar dan wel binnen opgezette kaders. Zoals het nu is gepresenteerd en uitgewerkt door provincies, wordt het een totale leegverkoop van de veehouderij.'

'Zolang de landbouwminister niet laat zien dat daar beweging in zit, heb ik geen reden om met haar te praten.'

Hoe reageerden de ketenpartners op het feit dat POV alle contact met het ministerie verbrak?

'Ik ben er trots op hoe we het binnen de coalitie varkenshouderij georganiseerd hebben. Ik heb heel sterke ketenpartners achter mij. Zij zijn solidair met ons.'

Maken zij zich zorgen over de krimp van de varkensstapel?

'Ja. Binnen de coalitie praten wij ook regelmatig over de kritische ondergrens in aantallen varkens. Maar een hard cijfer is daar bijna niet aan te hangen. Binnen de huidige discussies vind ik wel dat we ook van onze ketenpartijen mogen vragen dynamisch in te spelen op de nieuwe werkelijkheid.'

'De POV heeft in de toekomst ook minder leden. De voerbranche anticipeert hier al jaren op. Misschien is dat voor slachterijen lastiger, maar stel jezelf de vraag waarom varkens in het buitenland worden geslacht en wat daaraan te doen is.'

Voor het uit de markt nemen van stikstof wordt ook vaak de 180 miljoen euro van de warme sanering genoemd?

'De saneringsegeling varkenshouderij (SRV) wordt te pas en te onpas genoemd in maatregelen waarvoor die niet primair is bedoeld. De overheid had pas echt ballen gehad als ze had gezegd: varkenshouderij jullie lopen voorop. Jullie saneren vrijwillig en nu stikstof is geactiveerd, heeft dat voor ons waarde.'

Maar dat gebeurt niet.

'Nee. Dus zijn wij met LNV in gevecht over de vraag van wie de stikstof is die bij de warme sanering hoort. LNV zegt: die is van ons, want wij trekken de vergunning in. En wij zeggen: nee die is van de sector, want toen we de SRV met elkaar bedachten, was stikstof nog niet geactiveerd. En daarvoor is in de regeling ook geen vergoeding opgenomen.'

'Ik zit daarbovenop. Niet om het specifiek naar een bedrijf toe te rekenen, maar het is wel van de varkenshouderij. Wil de POV toekomstgerichte bedrijven ruimte geven, dan moeten we nu vechten voor de ammoniakruimte. Het is nu tijd om de blijvers te helpen. Die staan voor enorme investeringen. Kosten die uit de markt niet terugbetaald worden.'


Hoe staat het met brongerichte maatregelen?

'Wij hebben dat geïnventariseerd en er zitten echt ontzettend veel innovaties in de pijplijn. Dat die niet op de lijst staan met erkende technieken om emissies te reduceren – de RAV-lijst – komt doordat het extreem duur is en lang duurt om een techniek erkend te krijgen. We komen straks in een rare impasse: de overheid kan geen beleidsregels opleggen als er geen maatregelen zijn. Het moet anders, anders komen we er niet.'

Gaat de POV dat proces versnellen?

'Dat proberen we. In het actieprogramma is vanuit de varkenshouderij 40 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve maatregelen. Er waren speeddates op donderdag, om nog meer ideeën voor een brongerichte aanpak voor het voetlicht te krijgen en mensen met elkaar in contact te brengen. Wij moeten de emissies met 90 tot 95 procent terugbrengen. Dat gaan we niet redden met één systeem. Dat wordt een combinatie van maatregelen en er zal altijd wel een luchtwasser nodig zijn.'

Er zit ook spanning op wat de overheid wil en de wijze waarop lagere overheden zijn gefaciliteerd.

'Klopt, daar lopen we voortdurend tegenaan: bij mestverwerking en het aanwijzen van locaties, bij het faciliteren van bedrijven die stoppen en nu ook weer met stikstof. 'Voor de POV is het ministerie van LNV het loket. Daar wordt het beleid gemaakt. Maar kijk je vervolgens naar bevoegdheden, dan heeft de overheid die gedelegeerd naar provincies en gemeenten. Er vindt nu een spel plaats tussen gemeenten en provincies en tussen provincies en overheid. In die onderlinge relaties is veel niet op orde.'

Wat als in december stikstofplannen verkeerd uitpakken voor de varkenshouderij?

'Ja. Ik vind het heel onzeker waar dit naartoe gaat. Wij kunnen niets anders doen dan er zelf voor zorgen dat we er klaar voor zijn. Dat we zelf met maatregelen komen die dicht bij de sector liggen. De varkenshouderij heeft het gebruik van stikstof en fosfaat al meer gereduceerd dan de doelstelling. Wij zeggen: laat ons het actieplan uitvoeren. Daarmee voldoen we aan alle normen. Eigenlijk begrijpen wij niet waarom wij die ruimte niet krijgen.'

'Koppelen stikstof aan warme sanering was niet haalbaar'
Al snel nadat de Raad van State begin juni het Programma Aanpak Stikstof (PAS) afschoot, gingen in het veld stemmen op om het uit de markt nemen van stikstof te koppelen aan de Saneringsregeling Varkenshouderij (SRV). Dat dit niet gebeurde heeft alles te maken met procedures, geeft POV-voorzitter Linda Jansen aan. 'Zouden die twee worden gekoppeld, dan moest er een nieuwe regeling worden gemaakt. Dat kost weer enorm veel tijd, terwijl helemaal niet duidelijk is waar de stikstofdiscussie toe zal leiden. We hebben de overheid gewaarschuwd dat de kans groot is dat de regeling nu geen succes wordt.' De SRV richt zich op bedrijven die overlast geven bij burgers. Dat zijn andere locaties dan de Natura 2000-gebieden. 'Daar moeten een gebiedsgerichte aanpak en geld voor komen, om eventuele piekbelastingen eruit te halen.' Daarbij gaat het volgens Janssen om een enkel varkensbedrijf. Voor het merendeel betreft het melkveebedrijven.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  19° / 8°
  0 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  0 %
 • Zondag
  21° / 9°
  0 %
Meer weer