Limburg vermijdt zonneweides op landbouwgrond

Provincie Limburg wil het gebruik van landbouwgrond voor zonneweides zoveel mogelijk vermijden. De provincie geeft de voorkeur aan het plaatsen van zonnepanelen op daken. Dit blijkt uit de Limburgse zonneladder, opgesteld door gedeputeerde Carla Brugman.

Limburg+vermijdt+zonneweides+op+landbouwgrond
© DEcAB

In het collegeprogramma 'Vernieuwend Verbinden' hebben Gedeputeerde Staten van Limburg afgesproken om een duurzaamheidsladder te ontwikkelen voor een zorgvuldige ruimtelijke afweging bij de opwekking van duurzame energie. De nu gepresenteerde zonneladder is de eerste bouwsteen van deze duurzaamheidsladder.

De Limburgse zonneladder krijgt een plek in de Omgevingsvisie Limburg en doorwerking in de Provinciale Energie Strategie (PES) en de regionale energiestrategieën.

Daken en gevels

In de zonneladder heeft Brugman beschreven op welke plekken zij het liefst zonnepanelen ziet verschijnen. Het plaatsen van zonnepanelen op daken en gevels van gebouwen geniet haar grote voorkeur. Een trede lager staat het gebruik van onbenutte terreinen in bebouwd gebied. Bijvoorbeeld het overdekken van parkeerterreinen.

Nog een trede lager staan gronden in het buitengebied met een andere functie dan landbouw of natuur, zoals waterzuiveringsinstallaties, voormalige stortplaatsen, binnenwateren of bermen van spoor- en autowegen. Ook op vrijkomende bouwkavels van boeren die deelnemen aan de saneringsregeling varkenshouderij, mogen zonneweides worden aangelegd.

Het gebruik van landbouwgronden en waterwin- en Natura 2000-gebieden staan respectievelijk op de vierde en vijfde plek. Landbouwgronden kunnen alleen worden benut om zonne-energie op te wekken onder strikte voorwaarden als landschappelijke inpassing en maatschappelijk draagvlak.

Standpunt LLTB

'De Limburgse zonneladder sluit hiermee goed aan bij het standpunt van de LLTB', zegt LLTB-hoofdbestuurslid en portefeuillehouder ruimtelijke ordening Thijs Rompelberg.

'Zonneweides leggen een claim op landbouwgrond en verhogen daarmee de druk op die grond. Het is belangrijk om de duurzaamheid van zonneweides af te zetten tegen de aanmaak van organische stof, biodiversiteit op landbouwgrond, het tegengaan van erosie en het waterbergend vermogen.'

Windenergie en biomassa

De sector ziet wel degelijk mogelijkheden om het opwekken van energie te koppelen aan agrarische productie. Daarbij wordt vooral windenergie als potentieel interessant gezien, maar ook biomassa kan met de juiste technieken een belangrijke opwekkingsbron zijn.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  12° / 10°
  80 %
 • Woensdag
  14° / 7°
  70 %
 • Donderdag
  14° / 6°
  70 %
Meer weer