%27Lagere+stikstofnormen+vragen+om+brede+belangenafweging%27
Nieuws
© Dirk Hol

'Lagere stikstofnormen vragen om brede belangenafweging'

De eendimensionale manier waarop in politiek Den Haag met de stikstofnormen wordt omgegaan, verstikt iedere normale belangenafweging. Dat schrijft Steven van Westreenen van het gelijknamige adviesbureau uit Barneveld in een reactie naar Nieuwe Oogst.

Van Westreenen spreekt van een gepolariseerde milieudiscussie. 'En dan laat ik nog buiten beschouwing dat we straks wel een vervuilend en hinderlijk racecircuit in Zandvoort optuigen, maar geen ruimte meer bieden aan een oerhollandse bedrijfstak.'

Waar het Van Westreenen in essentie om gaat, is de eendimensionale toepassing van de stikstofnormen. Voor hem is dat 'onverantwoord'. Hij noemt het legitiem kwetsbare natuur te beschermen, maar daar hoort in zijn optiek dan wel een rationele en redelijke belangenafweging bij.

Woningtekort

Bij die afweging horen volgens Van Westreenen vragen als: wat mag het kosten om aan bepaalde stikstofnormen te voldoen? Of: wat mag het kosten om bepaalde natuurwaarden te behouden. Accepteren we behalve minder agrarische bedrijven een serieus woningtekort? Minder werkgelegenheid? Of het feit dat er geen nieuwe wegen meer worden aangelegd of wegen worden verbreed?

'Deze noodzakelijke belangenafweging wordt nu niet gemaakt', stelt Van Westreenen. Hij spreekt van een bizarre situatie waarin Nederland terecht is gekomen. 'En er is vrijwel geen politicus die de vergaande maatregelen kan uitleggen. Tot voor kort hadden stikstofnormen nog niet zo'n lading.'

Maatschappelijke belangen

Nederland is een dichtbevolkt land met een hoog welvaartspeil, vervolgt Van Westreenen. De belangen van natuur moeten daarom volgens hem ook altijd worden afgewogen tegen andere, brede, maatschappelijke belangen. Zoals die van bijvoorbeeld mobiliteit, werkgelegenheid en voedselvoorziening.

Van Westreenen roept in zijn schrijven politici op de eendimensionale omgang met stikstofnormen los te laten en die brede afweging te maken. Hij noemt dat dé taak van de politiek. 'Gebeurt dat niet, dan wordt de kloof tussen kiezer en gekozene nog groter. De voortekenen zijn wat dat betreft niet rooskleurig.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  17° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  21° / 12°
  20 %
 • Zaterdag
  23° / 12°
  20 %
Meer weer