5+vragen+over+water+en+voer+voor+vleeskuikens
5 vragen
© Twan Wiermans

5 vragen over water en voer voor vleeskuikens

Broederijen die vleeskuikens uit het ei laten komen, gaan tussen nu en vijf jaar hun machines aanpassen. Dan kunnen kuikens binnen 36 uur nadat ze uit het ei zijn, eten en drinken. Dat heeft de Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens (COBK) afgesproken met de minister.

Waarom worden de regels aangepast?

Dat heeft te maken met een onderzoek uit 2016 van Wageningen Livestock Research. Ook stappen van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier hebben ertoe geleid dat vleeskuikens op termijn al in de broedkisten van water en voer moeten worden voorzien.

Wat kwam er uit het onderzoek?

Uit het onderzoek bleek dat vleeskuikens die net uit het ei kruipen, 36 uur zonder voedsel en water kunnen. Bij langere perioden kunnen ze gewicht verliezen, kunnen er meer kuikens sterven en neemt de groei af. Wanneer kuikens na 60 uur geen voer en water krijgen, neemt de uitval sterker toe. Ook op langere termijn zijn er nadelige effecten waar te nemen. Tot een leeftijd van zes weken, wanneer ze doorgaans worden geslacht, groeien de kuikens minder goed en gaan er meer dood.

De onderzoekers konden niet onomstotelijk bewijzen dat het welzijn van de kuikens in het geding is ook al wijzen hogere sterftecijfers daar wel op. Maar volgens onderzoekers is welzijn breder dan dat.

Wat gaat er nu gebeuren?

Het ministerie van LNV heeft onlangs besloten dat vleeskuikens tussen nu en vijf jaar binnen 36 uur voer en water moeten krijgen. Tot nu toe werd een periode van 60 uur aangehouden.

Gaat de broederijen dat lukken?

Volgens belangenorganisatie COBK wel. Het betekent wel dat de sector fors moet investeren. Desondanks zijn de broederijen volop bezig om te zoeken naar nieuwe en innovatieve machines die de kuikens snel van water en voer kunnen voorzien. HatchTech heeft al zo'n systeem. Er zijn ook al vleeskuikenbedrijven waar de kuikens in broedkasten in de stal uit het ei komen.

Is Wakker Dier nu ook tevreden?

Nee, Wakker Dier is niet tevreden met de termijn van vijf jaar. De organisatie vindt dat een aanpassing veel sneller mogelijk is. Daarnaast verzoekt Wakker Dier landbouwminister Carola Schouten om ook broederijen voor legkuikens aan te pakken.

Maar volgens COBK kunnen kuikens voor de vleesveehouderij niet worden vergeleken met kuikens voor de leghouderij. COBK vindt dat er voor deze branche andere regels moeten gelden. De kuikens voor de legsector moeten namelijk eerst gesekst en gevaccineerd worden. Het is niet goed wanneer de dieren daarvoor al voer en water hebben gehad. Kuikens voor de leghennenhouderij zitten genetisch ook anders in elkaar. Ze hoeven niet direct te groeien.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  16° / 11°
  20 %
 • Zondag
  16° / 11°
  75 %
 • Maandag
  18° / 14°
  50 %
Meer weer