LTO+wil+onderzoek+naar+kabels+door+landbouwgrond
Nieuws
© DIRK HOL

LTO wil onderzoek naar kabels door landbouwgrond

Onderzoek naar de gevolgen voor de landbouw is nodig als de hoogspanningskabels van windmolens op zee door agrarische grond in Noord-Groningen of Noord-Friesland komen. Dat stelt LTO Noord regio Noord.

Het kabinet wil tussen 2024 en 2040 7 gigawatt aan windparken op zee bouwen en op land aansluiten. Het windmolenpark in Noord-Nederland is goed voor zo'n 700 megawatt, dat zijn ongeveer zeventig tot honderd windmolens.

Op zee komen de kabels enkele meters onder de zeebodem te liggen, afhankelijk van lokale omstandigheden. Waar de kabels aan land komen moet nog bepaald worden. Dit is afhankelijk van de keuze voor één van de drie hoogspanningsstations Burgum, Vierverlaten of Eemshaven.

Impact

Van de drie aansluitmogelijkheden lijkt een aanlanding bij Eemshaven de minste impact op het landschap te hebben. Volgens onderzoekers brengt dit tracé ook de nodige risico's mee, ook omdat er al kabels in dit gebied liggen.

Volgend jaar wordt een voorkeursalternatief gekozen. LTO Noord pleitte eerder al voor aanlanding bij de Eemshaven. 'Dit tracé hebben we ook aangedragen als landbouw. Als dat niet was gebeurd, dan waren alle tracés over het land gegaan', vermoedt LTO Noord-afdelingsvoorzitter Het Hogeland Lammert Westerhuis.

Westerhuis vreest voor grotere gevolgen voor de landbouw als het tracé over landbouwgrond loopt. 'We maken ons zorgen over onder andere verzilting, over meer zoute kwel. Het effect van de leidingen in de Waddenzee lijkt mij minder groot. Dat herstelt zich sneller.'

Natuurcompensatie

Volgens Westerhuis zijn er ook goede mogelijkheden voor natuurcompensatie als de kabels in de Waddenzee worden gelegd. 'We kunnen zeker bij de Emmapolder nog extra kwelders leggen, daar is nog weinig kwelderopbouw. Deze bieden weer bescherming van de kust.'

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden ligt tot en met donderdag 7 november er inzage. De NRD beschrijft het project, welke routes (tracéalternatieven) en mogelijke locaties voor de stations onderzocht worden, hoe dit gebeurt en aan welke onderwerpen zoals leefomgeving of landschap, aandacht wordt besteed in het milieueffectrapport (MER).

Met de aanleg wordt naar verwachting in 2023 begonnen. Het windpark Ten noorden van de Waddeneilanden wordt drie jaar later in gebruik genomen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  10° / 8°
  95 %
 • Donderdag
  6° / 2°
  70 %
 • Vrijdag
  4° / 0°
  80 %
Meer weer