%27Twentse+landbouwbodem+is+beter+dan+gedacht%27
Nieuws
© Léonie Vaarhorst

'Twentse landbouwbodem is beter dan gedacht'

De Twentse landbouwbodem is een stuk minder slecht dan vaak wordt aangenomen. In veel gebieden is de hoeveelheid stikstof toegenomen en zijn de zuurtegraad en het organischestofgehalte gestegen.

Dat blijkt uit een onderzoek waarin de afgelopen twaalf jaar zestigduizend bodemmonsters zijn genomen op drie veelvoorkomende grondsoorten in Twente: dekzand, dalgrond en kleigrond. Dat werd weer verder opgesplitst naar teelt: mais, gras en overige teelt.

In totaal werden 63 combinaties van bodemkenmerk, grondsoort en teelt getoetst in veertien Twentse gemeenten. Daarbij werd onder meer gekeken naar de chemische, fysiologische en biologische toestand van de bodem.

Negen kenmerken

De bodemvruchtbaarheid bleef in de onderzoeksperiode constant. In totaal werden negen kenmerken van de landbouwbodem onder de loep genomen.

Geen enkele van die kenmerken is in negatieve zin veranderd sinds 2007. Voor een aantal kenmerken zien de onderzoekers zelfs een stijgende lijn. Zo nam de totale hoeveelheid stikstof toe, wat waarschijnlijk wordt veroorzaakt door een lagere afvoer via de oogst.

Stikstof

Ook het landgebruik kan een rol spelen. Meer grasland op bedrijfsniveau kan een positief effect hebben op de totale hoeveelheid stikstof. De onderzoekers houden hierbij een slag om de arm, omdat het landgebruik voor 2007 niet is onderzocht.

De stijging in de zuurtegraad is te danken aan bodemverbetering op basis van bekalking. Dat heeft een direct effect op het klei-humuscomplex, wat zorgt voor meer binding van kalium en magnesium.

Mais op dalgrond

Voor het organischestofgehalte werd een daling genoteerd voor maisland op dalgrond in Twente. Daarentegen steeg de hoeveelheid organische stof op percelen grasland op kleigrond en maisland op dekzand. In vier andere combinaties bleef het gehalte constant.

Dit komt overigens overeen met eerdere studies, laten de onderzoekers weten. De rol van de gebruiker van de grond speelt hierin een cruciale rol.

Vijftig jaar

Als een teler rekening houdt met de aanvoer en afvoer van organisch materiaal, kan er over een periode van vijftig jaar een stijging van organische stof worden gerealiseerd.

Het onderzoek werd gehouden op initiatief van Mineral Valley Twente, in samenwerking met ForFarmers en onderzoeksinstituut Eurofins, dat de data aanleverde. Een verklaring geven voor de gevonden trends is lastig, laten de onderzoekers weten in de conclusie van het rapport. Daarvoor is aanvullend vervolgonderzoek noodzakelijk.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  10° / 0°
  10 %
 • Zondag
  10° / 0°
  10 %
 • Maandag
  10° / 2°
  0 %
Meer weer