Weidevogelbeleid+via+waterschap
Nieuws
© VidiPhoto

Weidevogelbeleid via waterschap

Het weidevogelbeheer in Overijssel krijgt als het aan Gedeputeerde Staten ligt een plek in de provinciale omgevingsvisie- en verordening. Maar sturing van dat beheer kan het beste plaats vinden via de peilbesluiten van de waterschappen, stelt gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher.

Volgens Ten Bolscher doet de aanpassing recht aan de recente uitspraken van Provinciale Staten over het grote belang van bescherming van de weidevogel. Via de verordening kan de provincie strikter toetsen of de bescherming voldoende is en desnoods handhaven. De waterschappen kunnen zo nodig een hoger peil instellen om weidevogels in een bepaald peilgebied meer overlevingskansen te bieden.

Die afweging gebeurt volgens de SGP-gedeputeerde in goede samenspraak met tal van partijen. Juist het integrale karakter van de peilbesluiten zou volgens hem bijdragen aan een eerlijke afweging, zei hij dinsdag in een overleg met Provinciale Staten.

Onnodig

LTO Noord vindt toevoeging van het weidevogelbeheer in de Omgevingsverordening onnodig, omdat de huidige partijen hun rol al naar behoren spelen. 'Waarom dit in een verordening opnemen? Vertrouwt de provincie ons niet?', vroeg LTO Noord-bestuurder Sander Pereboom zich hardop af tijdens een inspraakronde.

Pereboom stelde vast dat het agrarisch gebruik in weidevogelgebieden de afgelopen jaren niet is gewijzigd. De toevoeging creëert volgens hem daarom een nieuwe regel voor een niet bestaand probleem. 'Je moet goed gastheerschap belonen, zoals de boeren dat voeren met weidevogels en niet peilbesluiten invoeren die tot meer beperkingen leiden.'

Landbouwpeil

De LTO-bestuurder waarschuwde dinsdag de Statenleden dat weidevogels niet bovengeschikt moeten worden gemaakt aan de landbouw. 'Er is nu een balans tussen het actieve gebruik van de ruimte en de weidevogels. Ook met een landbouwpeil kunnen we vogels beschermen.'

Statenleden drongen er op aan de actualisatie van de omgevingsverordening beleidsarm te maken. 'Is deze aanvulling wel nodig en is hij niet te veel hap-snap?', vroeg Gert Brommer (VVD) zich af. Ook Karin van der Toorn (CDA) had moeite met de insteek van Gedeputeerde Staten. 'Extra bescherming van weidevogels, buiten wat nu al is geregeld, is niet nodig. Dat staat al in andere beleidsplannen, zoals van gemeenten en waterschappen.' Gedeputeerde ten Bolscher relativeerde de zorgen van de Statenleden. 'Peilbesluiten worden eens per tien jaar genomen. Het via die lijn regelen betekent niet minder agrariërs, wel dat je alles integraal afweegt.'

Weer

 • Woensdag
  10° / 6°
  70 %
 • Donderdag
  8° / 6°
  70 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  50 %
Meer weer