Natuurcollectieven+zetten+extra+weilanden+plasdras
Nieuws
© De Groene Klaver

Natuurcollectieven zetten extra weilanden plasdras

Agrarische natuurcollectieven in West-Nederland stimuleren hun leden om weilanden plasdras te zetten. Dit om de harde bodem van droge weilanden te vernatten en zo beter doordringbaar te maken voor de snavels van de weidevogels.

Eind vorige week waarschuwde de Vogelbescherming Nederland al voor het gevaar van de verdroging. Het broedseizoen van weidevogels als grutto, tureluur, scholekster en kievit is in volle gang. Omdat ze in de harde, verdroogde bodem moeilijk wormen en insecten kunnen vinden voor voedsel, dreigen de vogels het onderspit te delven.

Krap voedselaanbod

Agrarische natuurcoöperatie de Groene Klaver, die actief is tussen ruwweg Leiden en Den Haag, merkt op dat in voorgaande jaren de ‘meer normale vochtige weken rond deze tijd zorgden voor voldoende voedselaanbod voor ouders en hun pullen.’ Mede daardoor heeft de weidevogelstand zich de laatste paar jaar gestabiliseerd in het Groene Klaver gebied

Leden van de Groene Klaver zijn in actie gekomen door op verschillende plaatsen de graslanden plasdras te zetten door met pompen extra water in greppels te stuwen. Door de bodem vochtig te houden, komen er meer insecten tot ontwikkeling en kunnen de vogels het voedsel gemakkelijker uit de bodem halen.

Extra inzet van boeren

‘Uiteraard vraagt de actie, in deze periode van voedselwinning voor het vee voor de winter, extra inzet en motivatie van de boeren’, stelt Theo van Leeuwen, voorzitter van de Groene Klaver. ‘Samen met onze leden moeten we maatwerk leveren en improviseren, maar op deze manier hopen we een extra impuls te geven aan de weidevogelstand.’

Ook de leden van Water, Land en Dijken (WLD) in Noord-Holland zijn druk doende met het plasdras zetten van percelen. De agrarische natuurvereniging heeft daarvoor ‘last minute’ extra beheercontracten afgesloten.

Keihard

In Waterland en de Zaanstreek is de grond keihard waardoor oudervogels niet met de snavel de grond in komen om wormen en insecten te bemachtigen voor hun pullen’, legt veldmedewerker Martine Bijman van WLD uit. ‘De aanhoudende droogte is ongunstig voor de weidevogels die minder insecten kunnen vinden.’

Landschap Noord-Holland is blij met de extra inspanningen. De landschapsorganisatie stelt dat water sturend is bij het weidevogelbeheer.

Weer

 • Vrijdag
  4° / 2°
  50 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  40 %
 • Zondag
  10° / 4°
  70 %
Meer weer