Steunfonds+jonge+boeren+open+op+1+januari+2020
Nieuws
© Twan Wiermans

Steunfonds jonge boeren open op 1 januari 2020

Het financieringsfonds voor startende jonge boeren en tuinders opent op 1 januari volgend jaar. Het steunplan was al aangekondigd in het regeerakkoord.

Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Via de Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) komen er voor jonge boeren nieuwe en makkelijker toegankelijke financieringsvormen beschikbaar.

Het kabinet trekt in totaal 64 miljoen euro uit voor de regeling. Daarnaast komt er 11 miljoen euro beschikbaar voor het opzetten van een opleidings- en coachingstraject voor startende jonge boeren.

Opvolgers en starters

De regeling is in nauw overleg met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en andere betrokken partijen als banken opgezet. Dat maakt het voor financiers mogelijk om extra leningen te verstrekken aan jonge boeren die op het punt staan het familiebedrijf over te nemen of die zelf starten met een boerenbedrijf.

Doel van de extra financiële ruimte is dat deze wordt gebruikt voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Een van de eisen is dan ook dat de investering moet bijdragen aan minimaal een van de meetlatten voor het verduurzamen van de landbouw. Die zijn opgenomen in de landbouwvisie van minister Schouten. Hierbij gaat het onder meer om het sluiten van kringlopen, verbeteren van de biodiversiteit en het verhogen van dierenwelzijn.

Uitgesloten

De aankoop van extra grond en dieren- en fosfaatrechten zijn uitgesloten vanwege het prijsopdrijvende effect. De ondersteuning zou dan grotendeels buiten de sector terechtkomen in plaats van in maatregelen waarmee de bedrijven stappen voor kringlooplandbouw zetten, schrijft Schouten.

De nieuwe kredietregeling wordt onder de bestaande subsidiemodule Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL) toegevoegd. De aanpassing van de BL wordt begin september gepubliceerd en per 1 januari 2020 opengesteld. De periode tot 1 januari geeft financiers die de VVK willen aanbieden de gelegenheid om zich voor te bereiden.

Weer

 • Donderdag
  16° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
Meer weer