%27Ophalen+visies+mestbeleid+is+zeer+grondig+gebeurd%27
Interview
© Johan Wouters

'Ophalen visies mestbeleid is zeer grondig gebeurd'

Het mestbeleid kan nog eenvoudiger dan de denkrichtingen die landbouwminister Carola Schouten uiteen heeft gezet in een Kamerbrief, zegt Claude van Dongen, LTO-portefeuillehouder Bodem en Waterkwaliteit. Hij ziet een doelgericht beleid niet als een tegenstelling van risicogericht beleid.

Wat vindt u van de vier denkrichtingen die Schouten schetst?

'De landbouwminister maakt onderscheid tussen een eenvoudig, doelgericht, risicogericht en bedrijfsspecifiek beleid. In mijn ogen hoeft dat niet. Deze beleidslijnen hoeven niet tegenover elkaar te staan.
'Een bedrijfsspecifiek stelsel is geen doel op zich, maar een oplossingsrichting. Dat je bijvoorbeeld bedrijfsspecifieke maatregelen treft om het doel – minder uitspoeling – te behalen. Bij bedrijfssituaties waar dat nodig is, kan het met risicogerichte maatregelen. Schouten geeft overigens niet aan wat haar voorkeur heeft.'

Ervaring leert dat het lastig is om uit je eigen bedrijf te stappen en het grotere plaatje over de knelpunten in je regio of sector te zien

Claude van Dongen, LTO-portefeuillehouder

Ziet u de inbreng van LTO terug in de voorstellen die er nu liggen?

'Ja. LTO is een van de partijen die een eigen visie mochten pitchen bij de minister. Het is goed dat de uitkomsten daarvan worden gebruikt om de gesprekken voort te zetten.'

Schouten betrekt een praktijkgroep met daarin vijftig tot zestig boeren bij een toetsing van de voorstellen. Waar moeten die op letten?

'Het is goed dat er boeren met uiteenlopende bedrijfstypen bij worden betrokken. De ervaring leert dat het daarbij wel lastig is om uit je eigen bedrijf te stappen en het grotere plaatje over de knelpunten in je eigen regio of sector te zien.'


Hoe hebben leden gereageerd op het tweesporenvoorstel van LTO?

'Wij pleiten voor meer maatwerk, waarbij boeren kunnen kiezen uit forfaitaire normen of een verfijnde aanpak op bedrijfsniveau. Bij dat laatste is er meer vrijheid in de wijze waarop vooraf gestelde doelen gehaald worden.
'Bij leden is er veel erkenning voor ons standpunt. Ik verwacht daarom ook niet dat er een ander geluid komt. Anders hebben wij ons werk niet goed gedaan. Schouten maakt nog geen keuze. Haar Kamerbrief geeft nog een brede visie.'

Een herbezinning van een mestbeleid dat over decennia gevormd is. Ga er maar aanstaan. Hoe beoordeelt u Schoutens aanpak tot nu toe?

'Het ophalen van de verschillende visies in de sector en daarbuiten gebeurt zeer grondig. Die denkrichtingen en opties vind je dan ook terug in de tussenstand die de minister schetst. Nu moeten we stap voor stap gaan bepalen welke richting we inslaan. Het is goed om eerst de hoofdlijnen te formuleren: wat hebben we in de toekomst nodig?'

Weer

 • Dinsdag
  21° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  26° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  30° / 13°
  10 %
Meer weer