Plan+in+maak+voor+fruitteelt+Zeeland
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Plan in maak voor fruitteelt Zeeland

De NFO en ZLTO gaan, samen met de provincie Zeeland, een plan van aanpak opstellen voor een meer robuuste fruitteeltsector. Ze zoeken daarvoor de samenwerking met afzetorganisaties en toeleveranciers.

ZLTO en NFO hebben begin deze week met de Zeeuwse landbouwgedeputeerde Jo-Annes de Bat overleg gevoerd over het plan van aanpak. Aanleiding is het feit dat veel Zeeuwse fruittelers hun zorgen uiten over weerrisico's, arbeidskosten en -beschikbaarheid, huisvesting van werknemers, faunaschade, het krimpend pakket van gewasbeschermingsmiddelen en de afzetmogelijkheden.

'Sommige zaken pakken we als LTO Nederland nationaal en Europees aan, maar op bepaalde dossiers kunnen de provincie Zeeland en gemeentes het verschil maken', licht ZLTO bestuurder Joris Baecke toe.

'Dan hebben we het vooral over de klimatologische teeltrisico's, oftewel de weersinvloeden, en ruimtelijke ordening. Om de invloeden van hagelbuien, nachtvorst of droogte meer te kunnen beperken, zouden we graag zien dat het mogelijk is om meer teeltondersteunende voorzieningen en zoet water tot je beschikking te hebben. Via de provincie proberen we dit te borgen.'

Deltaplan Zoet Water

Voor een betere beschikbaarheid van zoet water zal ZLTO aanhaken bij het Deltaplan Zoet Water dat het Zeeuwse provinciebestuur in het nieuwe coalitieakkoord heeft opgenomen. Baecke: 'Dat is een belangrijke stap als kader, wij willen dat invullen per regio.'

Het plan van aanpak moet in beeld brengen wat er nodig is aan provinciaal beleid en subsidieregelingen waar telers gebruik van kunnen maken. Voor risicoborging en vernieuwing van de sector zijn veel investeringen nodig op de bedrijven volgens Baecke.

Kennisontwikkeling

Ook willen de partijen een impuls geven aan kennisontwikkeling. 'De behoefte aan kennis is specifiek en dat willen we op maat aanbieden aan ondernemers.' De gedeputeerde heeft volgens de ZLTO bestuurder positief gereageerd op het voorstel. 'De provincie Zeeland heeft de intentie om dit samen met ons op te pakken', zegt Baecke. 'Ik denk dat dit ook logisch is, gezien het feit dat de fruitteeltsector van oudsher belangrijk is voor Zeeland. Zowel op economisch vlak als cultuurhistorisch. Fruitteelt hoort gewoon bij Zeeland.'

De NFO en ZLTO gaan de komende maanden werken aan een uitgebreid plan van aanpak waarin alle knelpunten, wensen en oplossingsrichtingen in kaart worden gebracht. Daarvoor zoeken ze de samenwerking met het bedrijfsleven in en om de fruitteeltsector.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  23° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 12°
  10 %
 • Vrijdag
  16° / 10°
  70 %
Meer weer