Extra+vergoeding+voor+waterschade+in+Boven%2DDinkel
Nieuws
© Twan Wiermans

Extra vergoeding voor waterschade in Boven-Dinkel

Twintig boeren in het natuurgebied Boven-Dinkel krijgen een vergoeding voor schade door overstromingen. Het gaat om een bedrag van zo’n 210 euro per hectare per jaar over de periode 2010-2015.

Het gebied in Twente heeft met grote regelmaat te kampen met overstromingen van de rivier de Dinkel. De vergoeding die dit jaar wordt uitgekeerd, vloeit voort uit een afspraak die in 2000 is ingebouwd in een akkoord tussen Waterschap Vechtstromen, gemeente Losser, provincie Overijssel, het ministerie van LNV en de Dinkeldalboeren/LTO Noord.
Destijds werd na jarenlange onderhandelingen afgesproken een eenmalige schadevergoeding van 10.000 euro uit te keren op basis van de inundaties in 2000.

‘Bij dat akkoord is toen een afspraak gemaakt dat er elke vijf jaar een evaluatie plaatsvindt en dat er bij meer schade dan het peiljaar 2000 een vergoeding wordt uitgekeerd’, zegt Jan Reimer namens de Dinkeldalwerkgroep. Samen met Eduard Sanderink en Tine Welman vertegenwoordigt Reimer namens die groep de boeren in de plaatselijke Natura 2000-werkgroep.

Groeiseizoen

Reimer is zelf melkveehouder in De Lutte. Volgens hem was er tot 2010 geen reden voor vergoedingen. ‘De problemen kwamen in de jaren 2010-2015. Vooral in het groeiseizoen nam het aantal overstromingen toe.’

Volgens de melkveehouder liggen daar meerdere oorzaken aan ten grondslag. ‘Er werd minder onderhoud gepleegd aan de Dinkel en er was meer toestroom van water uit Duitsland door woningbouw en industrie.’ De schade bij boeren in het gebied varieert van volledig verloren oogsten in 2010 tot schade aan weilanden.

10.000 euro

Gemiddeld hebben de Dinkeldalboeren zo’n 10 hectare aan huiskavels in het overstromingsgebied. Dat komt neer op gemiddeld ruim 10.000 euro schadevergoeding per agrariër. Ook een groot aantal particulieren heeft percelen.
Gedupeerden hoeven de schadevergoeding, die na de zomer wordt uitgekeerd, niet zelf aan te vragen. Het waterschap benadert perceeleigenaren zelf per brief. Hierin staat een bedrag waarvoor akkoord kan worden gegeven. ‘Complimenten voor het waterschap hiervoor, want het is best een uitzoekwerk’, zegt Reimer.

Volgend jaar vindt opnieuw een evaluatie plaats, dan over de meest recente jaren. Volgens Reimer is het afwachten of dan opnieuw tot uitbetaling van een hogere compensatie wordt overgegaan. ‘Tot 2017 hebben we veel overstromingen gehad, daarna droge jaren.’

Weer

 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  20° / 16°
  70 %
Meer weer