Sector+straks+beter+voorbereid+op+extreem+weer
Nieuws
© Koos van der Spek

Sector straks beter voorbereid op extreem weer

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt aan een programma waarmee de land- en tuinbouw in de toekomst beter is voorbereid op weersextremen. Minister Carola Schouten (LNV) heeft een eerste aanzetplan, dat alle sectoren raakt, onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het actieprogramma klimaatadaptatie landbouw is het afgelopen jaar tot stand gekomen in samenwerking met onder meer LTO Nederland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, de provincies, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Verbond van Verzekeraars.

Het plan moet ervoor zorgen dat alle ondernemers in de land- en tuinbouw in 2030 zijn voorbereid om duurzaam en effectief om te kunnen gaan met de veranderingen in het klimaat, zo schrijft Schouten. Voor de veranderingen in het klimaat verwijst de minister naar de scenario's die het KNMI heeft samengesteld. Daarin staat onder meer dat Nederland in 2050 waarschijnlijk warmer, natter en in de zomer juist droger is dan nu.

Risico's, knelpunten en kansen

De komende jaren moeten de risico's, knelpunten en kansen die te maken hebben met klimaatverandering in kaart worden gebracht. Eind 2021 moeten concrete acties in gang worden gezet om deze knelpunten op te lossen en de kansen te benutten.

Het actieprogramma heeft vijf speerpunten: watersysteem, bodemsysteem, gewassen en teeltsystemen, veehouderij en ondersteunende instrumenten, zoals risicomanagement. Schouten beoogt een regionale aanpak, omdat de effecten van klimaatverandering per regio sterk verschillend kunnen zijn.

De inzet voor het watersysteem is erop gericht om de gevolgen van droogte en extreme neerslag te beperken. Dit onderdeel sluit aan bij diverse Deltaprogramma's. De samenwerking tussen waterbeheerders en agrariërs moet hiervoor worden versterkt. Het verbeteren van de bodemstructuur en het toepassen van bodemmaatregelen vergroot het waterbergend vermogen. Het Nationaal Programma Landbouwbodems vormt het uitgangspunt.

Risicomanagement

Voor boeren en tuinders is het van belang dat zij klimaatbestendige gewassen en teeltsystemen kunnen kiezen. Schouten heeft toegezegd dat zij toepassing van nieuwe teelten en veredelingstechnieken als CrisprCas mogelijk wil maken. Verder moet er worden gewerkt aan klimaatrobuuste gewassen en zilte teelten, nieuwe watergeefsystemen en precisie-irrigatie.

In de veehouderij richt het plan zich op de effecten van klimaatverandering in relatie tot het houden van vee. Hierbij wordt onder meer gekeken naar hittestress, uv-straling, transport en het voorkomen van nieuwe dierziekten.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  5° / 1°
  10 %
 • Donderdag
  8° / 4°
  70 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  20 %
Meer weer