Burger meet zelf luchtkwaliteit bij stal

Sensoren die de luchtkwaliteit meten worden steeds goedkoper. Daarom meten steeds meer burgers zelf de luchtkwaliteit. In het Limburgse Venray gaan burgers samen met boeren aan de slag.

Burger+meet+zelf+luchtkwaliteit+bij+stal
© Johan Wissink

Tijdens de meetperiode voeren de deelnemers metingen uit op en rondom veehouderijen, bij omwonenden en eventueel ook in de openbare ruimte. Ze krijgen daarbij hulp van gemeente Venray, provincie Limburg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Omwonenden van veehouderijen ervaren geurhinder en maken zich zorgen om hun gezondheid. 'Wij willen meer inzicht in concentraties van verontreinigende stoffen. Door samen te meten hopen we dit te bereiken', vertellen Jos Spanings en Mia Wegh van Stichting Gezond Leefmilieu Venray (GLV).

Informatie voor management

Ook boeren willen meer inzicht krijgen door de metingen. Johan van Diepen van de LLTB gaat ervan uit dat de gezamenlijke meting informatie oplevert met meerwaarde voor het dagelijks management. Uit gesprekken blijkt dat deelnemers inzicht willen krijgen in fijnstof, ammoniak en geur.

Na het bepalen van de opzet gaat het daadwerkelijk meten beginnen. 'Boeren en buren' loopt tot begin 2021. Meten van geur met sensoren staat overigens nog in de kinderschoenen. Het is nog niet duidelijk hoe dat wordt meegenomen.

Caroline Baan, chief science officer van het RIVM licht toe: 'We denken dat samen meten een bijdrage levert aan het krijgen van inzicht in de luchtkwaliteit, maar ook aan hoe partijen onderling samenwerken. Want samenwerking is essentieel voor een gezonde leefomgeving en een duurzame veehouderij. We zijn benieuwd of dat in dit project ook zo zal zijn.'

Samenwerking alle betrokkenen

Tijdens het symposium Gezonde leefomgeving voor mens en vee, dinsdag 13 maart in Amersfoort, stond samenwerking ook centraal. Topambtenaar Hugo van Kasteel van het ministerie van LNV en Hugo Backx van de gezamenlijke GGD's in Nederland benadrukten het belang van een gezamenlijke integrale aanpak door alle betrokkenen: overheden, bedrijfsleven en burgers.

LTO portefeuillehouder Jeannette van der Ven merkt op dat het sentiment minder negatief was dan op eerdere bijeenkomsten over volksgezondheid en veehouderij. 'Alleen maar roepen dat de veehouderij moet verdwijnen, zoals in Noord-Brabant veel is gebeurd, heeft geen zin. Dan komen er geen structurele oplossingen. Door alle betrokkenen is duidelijk gezegd dat de uitdagingen niet alleen op het bordje van de boer moeten komen', constateert Van der Ven.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  6° / 2°
  20 %
 • Woensdag
  5° / 2°
  75 %
 • Donderdag
  4° / 0°
  20 %
Meer weer