Meer+armslag+voor+pachters+op+Kampereiland
Nieuws
© Ruud Ploeg

Meer armslag voor pachters op Kampereiland

Pachters op het Kampereiland krijgen de keuze of zij direct grond in reguliere pacht overnemen van collega's of in erfpacht via grondeigenaar De Stadserven van het Kampereiland. In dat laatste geval is ook een financieringsregeling mogelijk.

In een eerdere versie was de keuzevrijheid niet ingebouwd, waarop de Pachtersraad de beleidsvisie van De Stadserven afwees. In die raad zitten afgevaardigden van de Pachtersbond, LTO Noord en de agrarische jongeren. Die partijen kunnen zich in grote lijnen nu wel vinden in de beleidsvisie.

De aangepaste beleidsvisie is woensdag als 'hamerstuk' behandeld door de gemeenteraad van Kampen. Het nieuwe beleid biedt pachters meer flexibiliteit en armslag.

De Stadserven verwacht dat hiermee een oplossing is gevonden voor de verslechterde landbouwstructuur op het Kampereiland, waar nagenoeg iedereen via De Stadserven pachter is van gemeentegrond.

Bedrijfsontwikkeling

Agrarische bedrijfsontwikkeling werd op Kampereiland de laatste jaren steeds moeilijker, doordat overname van pachtgrond lastig was te financieren. Dat ging ten koste van de grondmobiliteit.

'Veel boeren die willen stoppen, hebben moeite hun pachtgrond van de hand te doen', schrijft De Stadserven in een toelichting op de huidige situatie. 'Daardoor kunnen perspectiefvolle bedrijven niet uitbreiden.'

Nu boeren kunnen kiezen grond onderling of onder erfpacht via De Stadserven aan een bedrijfsopvolger of andere kandidaat over te doen, moet daar verbetering in komen. 'De mogelijkheid van onderlinge pachtoverdracht tussen pachters blijft bestaan. Er komt verder een ingroeimodel bij de uitgifte in erfpacht die de financieringslast beperkt en er is specifiek aandacht voor bedrijfsopvolging. Daarmee is ook het draagvlak onder de pachters vergroot', stelt De Stadserven vast.

Aanpassingen

Voorzitter Antoon Kanis van LTO Noord West-Overijssel is in beginsel positief over de aanpassingen die worden toegepast. 'Er zitten voordelen aan, maar ook nadelen. Zo moet je als bedrijfsopvolger het erfpachtrecht wel kopen via de Stadserven.' Sommige jonge boeren houden daarom nogal wat scepsis over de aanpassingen, constateert hij. 'Voordeel is weer dat je dat bedrag over tien jaar kunt afbetalen.'

Verder moet er nog een goede verdeelconstructie komen voor de vrijkomende gronden na bedrijfsbeëindiging, benadrukt Kanis. 'Bestuurlijk is er dus nogal wat te doen de komende tijd.' Volgens wethouder Geert Meijering wordt de positie van de pachters met de aanpassingen versterkt.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  16° / 14°
  70 %
 • Vrijdag
  16° / 8°
  10 %
 • Zaterdag
  15° / 12°
  50 %
Meer weer